Transparentní účty

Město Tišnov od 12.12.2013 převedlo svoje běžné účty na účty transparentní.

To znamená, že bankovní operace jsou dostupné na webových stránkách banky v obdobném formátu, jako je běžný výpis z účtu.

Z tohoto důvodu upozorňujeme občany a obchodní partnery, aby při platebním styku s městem nezadávali do identifikačních znaků plateb (variabilní symbol, zpráv pro příjemce) osobní údaje a jiné citlivé informace.

Přehled transparentních účtů 

Číslo účtu Název účtu Popis účtu
1425641 Výdajový Účet, ze kterého město hradí své závazky, pokud na konkrétní výdaje není zřízen samostatný účet.
19-0001425641 Příjmový

Účet, na který se připisují příjmy města

(místní poplatky, správní poplatky, pokuty, pohledávky z obchodního styku atd.).
43-2576400217 Müllerův dům Účet, jehož zřízení a udržitelnost 10 let bylo podmínkou dotace. Nyní jsou z něho hrazeny opravy budovy Müllerův dům. 
107-0001425641 Fond životního prostředí Účet Fondu životního prostředí. Zdrojem peněžních prostředků fondu jsou prostředky poskytnuté městu v rámci aktivity „Adoptuj strom“ a přijaté peněžité dary a příspěvky určené ke zlepšení životního prostředí.
107-4641740277 Sociální fond Účet Sociálního fondu. Slouží k zabezpečení sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru k městu Tišnov a uvolněných členů zastupitelstva města Tišnova. 
115-2570210287/0100 Bytový účet Účet slouží pro deponování prostředků z prodeje bytů, za účelem dalšího rozvoje bytového fondu