Veřejná zeleň

Veřejná zeleň

Do veřejné zeleně zahrnujeme veřejně přístupné travnaté plochy města, stromy a keře.

K významným celkům veřejné zeleně patří ve městě především památné lipové stromořadí Na Hrádku a na ulici Brněnské, park Smíškova, stromy na hřbitově Na Hrádku, na náměstí 28. října a v okolí kostela. Neméně významnou funkci plní samozřejmě bohatá sídlištní zeleň a četná uliční stromořadí ve městě.