Závazná stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší

Závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydávaná Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí, po 1.9.2012.

Seznam žádostí dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.