Závazná stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší

Závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydávaná Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí, po 1.9.2012.

Seznam žádostí dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

 

SEZNAM ŽÁDOSTÍ dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.   
Žadatel - investor lokalita zdroje (k.ú.) Předmět řízení Datum podání Datum vyřízení Sp.Zn. / Č.j.
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice  26230470  Pernštejn Úpravy stávajícího příjezdu pro návštěvníky hradu Pernštejna - prašnost  10.10.2012  30.10.2012 23262/24551
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice  26230470 Pernštejn Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna - prašnost  10.10.2012  30.10.2012 23261/24553
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 70994234 Tišnov Demolice objektu - prašnost 18.10.2012  13.11.2012 23985/25904
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice, Obec Černvír 26230470 Nedvědice pod Pernštejnem, Černvír Chodník Černvír - Nedvědice - prašnost 31.10.2012  6.11.2012 24837/24881
EMBRA s.r.o. -  manželé Pangrácovi 26286653 Vohančice Rodinný dům Vohančice - prašnost, spalovací zdroj 17.10.2012  15.11.2012 23793/25386
ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. -  ELEKTROBOCK CZ s.r.o. 26944529 Drásov Novostavba rodinného domu - spalovací zdroj 12.11.2012  27.11.2012 25745/25774
ATELIER ZETA s.r.o. -  DESMIN a.s. 46992499 Nuzířov Novostavba rodinného domu - spalovací zdroj 14.11.2012  3.12.2012 26044/26126
Ing. Jiří Bajer -  SÚS JmK, p.o.k., Město Tišnov 13372319 Tišnov Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří - prašnost 7.11.2012  30.11.2012 25425/28053
ELprojekty, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Lomnička u Tišnova Lomnička, VN, TS, NN, lok. Za Řeholcem - prašnost 12.11.2012  4.12.2012 25742/26660
Obec Malhostovice -  DSO "Mikroregion Čebínka" 00282057 Malhostovice, Nuzířov Stezka pro pěší a cyklisty Nuzířov - prašnost 14.11.2012 6.12.2012 26053/26783
AP - atelier s.r.o. - BAUMAT spol. s r.o. 60725681 Drásov Řadové rodinné domy - spalovací zdroje 14.11.2012  14.12.2012 25564/28549
GAsAG spol. s r.o. 44016727 Tišnov REKO MS Tišnov - Ráboňova, č. stavby 56058 - prašnost 16.11.2012  6.12.2012 26272/26664
BESTA - ING. BRÁZDA s.r.o. -  Městys Lomnice 25309714 Řepka Chodník v Řepce u Lomnice - prašnost 12.11.2012  3.12.2012 25741/26665
Ing. Zdeněk Škorpík   Železné Účelová komunikace na pozemky p.č. 264 a 680/1 v k.ú. Železné - prašnost 24.10.2012  27.11.2012 24423/27039
Obec Sentice 00282545 Sentice Chodník k Chudčicím - II. etapa - prašnost 4.12.2012  4.12.2012 27742/27751
Roman Jelínek   Tišnov, Hradčany Vodovodní přípojka - prašnost 4.12.2012  18.12.2012 27744/27752
PROSIG, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Šerkovice Šerkovice, Padělky, obnova NNv na NNk - prašnost 30.11.2012  17.12.2012 27456/28609
LDT spol. s r.o. 44961022 Tišnov Přestavba kotelny na bytový dům na ul. Králova v Tišnově, parc. č. 1590/1, k.ú. Tišnov - prašnost 17.12.2012  20.12.2012 28625/28645
Pavel Cvrkal   Nedvědice pod Pernštejnem Zřízení plynovodní přípojky a plynového odběrného zařízení - spalovací zdroj 17.12.2012  19.12.2012 28629/28657
Město Tišnov 00282707 Tišnov Tišnov, Jiráskova - Družstevní, úsek Nerudova - Drbalova, Rekonstrukce uličního prostoru - prašnost 18.12.2012  20.12.2012 28755/28823
Ing. Milan Cifr - Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO 60787741 Nedvědice pod Pernštejnem Nedvědice - novostavba kanalizace U Rybníka - prašnost 3.1.2013  10.1.2013 29044/118
Ing. Milan Cifr -  Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO 60787741 Nedvědice pod Pernštejnem Nedvědice - novostavba vodovodu K Pernštejnu 3.1.2013  10.1.2013 29055/119
Zdeněk Pařízek   Osiky Výstavba RD 5 + 1 - spalovací zdroj 20.12.2012  9.1.2013 29000/647
DHV CR, spol. s r.o. -  Městys Drásov  45797170 Drásov Zpevněné plochy za Obecním domem - prašnost 2.1.2013  17.1.2013 52/649
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 43420222 Štěpánovice u Tišnova Štěpánovice, rozš. NNk, Mertastav, p.č. 721 - prašnost 17.1.2013  18.1.2013 1419
E.ON Servisní, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 25186213 Rohozec u Tišnova Rohozec - úprava DS, Vitula - prašnost 9.1.2013  21.1.2013 651/1276
Ing.arch. Jindřich Brezovský - Petr a Eva Musilovi   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 9.1.2013  5.2.2013 777/1278
Jiří Bajer   Vratislávka Novostavba RD - spalovací zdroj 10.1.2013  30.1.2013 813/1368
ELprojekty, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Tišnov Tišnov, Černohorská, kab. sm. NN, Svoboda - prašnost 9.1.2013  4.2.2013 620/1965
E.ON Servisní, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 25186213 Klokočí u Olší Klokočí u Olší, rozš. NNk, Baláš - prašnost 21.1.2013  13.3.2012 1562/1966
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. -  Obec Předklášteří 25325680 Předklášteří Park v Předklášteří, chodník přes park - prašnost 28.1.2013  14.2.2013 2154/2198
Městys Drásov 00281727 Drásov Novostavba budovy mateřské školy vč. příjezdové komunikace, Drásov - prašnost 1.2.2013  4.2.2013 2500/2633
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Drásov Drásov, rozš. NNk, B - SERVIS, p.č. 2576-9 - prašnost 22.1.2013  6.2.2013 1694/2542
Interservis spol. s r.o. -  MTCo, s.r.o. 18828981 Drásov Přístavba k RD Drásov 369 - spalovací zdroj 4.2.2013  15.2.2013 2659/2729
Puttner, s.r.o. - investor E.ON Distribuce, a.s. 25552953 Hradčany u Tišnova Hradčany, rozš. NNk, Koláčková, p.č.414/6 - prašnost 31.1.2013  13.2.2013 2410/2837
Linio Plan, s.r.o. -  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 27738809 Deblín, Čížky, Žernůvka, Vohančice, Předklášteří, Tišnov Rekonstrukce silnice II/379 Deblín - Tišnov - prašnost 30.1.2013 20.2.2013 2283/3829
ELprojekty, s.r.o. - i E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Předklášteří Předklášteří, rozš. NNv, Chládek, p.č. 351 - prašnost 31.1.2013  22.2.2013 2406/2907
Jan Burda   Březina u Tišnova Přístavba a nadstavba rekr. objektu Březina - spalovací zdroj 8.2.2013  25.2.2013 3094/3205
BOOS a.s. -  Siemens Drásov 00558249 Drásov Siemens Drásov - 1. etapa, soubor SO 01 - 05 - prašnost 12.2.2013  22.2.2013 3289/3326
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice 26230470 Nedvědice pod Pernštejnem Víceúčelové hřiště u Základní školy v Nedvědici pod Pernštejnem - prašnost 8.2.2013  26.2.2013 3046/3408
Michal Fučík   Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 13.2.2013  26.2.2013 3439/3681
Ing. Ondřej Matys -  R. Macháček   Vohančice Novostavba RD - spalovací zdroj 19.2.2013  27.2.2013 3771
Ing. Filip Haška -  Městys Drásov 87216906 Drásov Odstavná plocha u hřbitova Drásov - prašnost 15.2.2013  27.2.2013 3559/3871
Ing. Filip Haška -  Městys Drásov 87216906 Drásov Oprava polní cesty - prašnost 15.2.2013  27.2.2013 3560/3878
Lenka Žáková   Žďárec Stavba RD - spalovací zdroj 20.2.2013  8.3.2013 3913/3922
IKA Brno s.r.o. - SÚS JmK, p.o.k. 47910453 Hradčany u Tišnova, Drásov, Sentice, Čebín II/385 Tišnov - Čebín - Rekonstrukce objízdných tras - prašnost 12.2.2013  5.3.2013 3272/4083
PROSIG, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Lomnice u Tišnova Obnova NNv na NNk, pbč. 53 - pbč. 89 - prašnost 20.2.2013  7.3.2013 3875/4101
Ing. Oldřich Výleta - manželé Hořínkovi 67594476 Maršov u Veverské Bítýšky Novostavba RD - spalovací zdroj 13.2.2013 6.3.2013 3440/4240
Ing. Jitka Schneiderová - Městys Drásov   Drásov Drásov, rekonstrukce náměstíčka - prašnost 1.3.2013  8.3.2013 4641/4868
Jiří Schottenberger   Tišnov Stavba RD - spalovací zdroj 6.3.2013  27.3.2013 4963/4969
Jan Němec   Litava Novostavba RD - spalovací zdroj 27.2.2013  14.3.2013 4422/5168
Jaroslav Zavadil   Husle Dílna - spalovací zdroj 5.3.2013  18.3.2013 4865/5171
EEIKA Brno, s.r.o. 25573829 Tišnov Tišnov T10 Klucanina sr. úpr. VN - prašnost 8.3.2013 20.3.2013 5151/5779
Manželé Petříkovi   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 13.3.2013 20.3.2013 5740/5941
Manželé Pinkovi   Štěpánovice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroje 18.3.2013 20.3.2013 6017/6035
Ing. Jan Veselý 68017901 Hradčany u Tišnova Inženýrské sítě pro budoucí zástavbu RD - prašnost 11.3.2013  20.3.2013 5380/5787
Ing. Vladimír Dokládal 70497923 Skalička u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 15.3.2013  29.3.2013 5876/6187
Markéta Klimová   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 20.2.2013  29.3.2013 3857/6785
PROSIG, s.r.o. 27685314 Deblín Obnova NN, pbč. 145 - 150 - prašnost 13.3.2013 29.3.2013 5633/6362
Ing. arch. Jaroslav Skalický  75679086 Lomnice u Tišnova  Novostavba RD - spalovací zdroj  13.3.2013 10.4.2013   5698/7094
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Lokalita "U Prádelny" Dešťová kanalizace DN 300 se zpětnou klapkou - prašnost 27.3.2013 17.4.2013 6760/7043
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Přemostšní toku Lubě - prašnost 29.3.2013 17.4.2013 6978/8083
E.ON Servisní, s.r.o. 25186213 Vohančice Vohančice, rozš. NNk, Kubíček, Laifr, p.č. 124 - prašnost 27.3.2013  19.4.2013 6763/8136
Nikola Bělušová, David Peslar   Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 2.4.2013  19.4.2013 7031/7093
Ing. Vladimír Dokládal 70497923 Kaly Novostavba RD - spalovací zdroj 10.4.2013  3.5.2013 7928/7895
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Přemostšní potoka Lubě - prašnost 29.3.2013 17.4.2013 6978/8083
B - SERVIS, realizace staveb, s.r.o. 26287145 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 5.4.2013 2.5.2013 7477/9010
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Žďárec Žďárec, Na Kopci, rozš. NNk, 18 RD, Obec - prašnost 17.4.2013 6.5.2013 8567/8788
Petra Slámová, Jiří Sláma   Svatoslav u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 24.4.2013 7.5.2013 9332/9337
Rostislav Kerber, Lucie Hamerníková   Heroltice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 14.11.2012 13.5.2013 26133/10640
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 70932581 Hradčany u Tišnova II/385 Hradčany průtah, II. stavba, C411, C501 - prašnost 20.5.2013 22.5.2013 11276/11309
IKA BRNO, s.r.o. 47910453 Březina u Tišnova Chodník podél komunikace III/38522 - prašnost 22.5.2013 28.5.2013 11441/11647
VIAPONT s.r.o. 46995447 Hradčany u Tišnova II/385 Hradčany - průtah (kromě C301, C310) - prašnost 22.5.2013 30.5.2013 11442/12272
E.ON Servisní, s.r.o. 25186213 Štěpánovice u Tišnova Štěpánovice, rozš. NNk, Chaloupka, p.č. 1124 - prašnost 28.5.2013 3.6.2013 11955/12509
Marcela Skříčková 01194593 Železné Železné Nad Mezí - prodloužení II. tlakového pásma vodovodu - prašnost 27.5.2013 11.6.2013 11847/11892
ELQA, s.r.o. 49977121 Kuřimské Jestřabí Kuřimské Jestřabí, DPNN, Vágnerová - prašnost 3.6.2013  12.6.2013 12559/12886
Petr Ševčík   Tišnov Novostavba RD - spalovací zdroj 5.6.2013  17.6.2013 12829/12894
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Tišnov Tišnov, Horova, Erbenova st. úpr. NN - prašnost 18.6.2013 25.6.2013 13937/14075
Městys Drásov 00281727 Drásov Drásov, ulice Severní, prodloužení splaškové kanalizace - prašnost 8.2.2013 9.7.2013 3045/15686
České dráhy, a.s. 70994226 Tišnov Tišnov - stavební oddíl - demolice objektů - prašnost 25.6.2013 10.7.2013 14552/14741
Tereza Musilová, František Musil   Všechovice u Tišnova Novostavba RD a garáže - spalovací zdroje 1.7.2013 9.7.2013 15237/15710
Jiří Malásek 14666073 Lomička u Tišnova Nový chodníkv obci Lomnička - prašnost 3.7.2013 19.7.2013 15350/16235
Jan Tichý, Monika Tichá   Tišnov Hobby dílna, sklad dřeva, zahradního nábytku a nářadí - spalovací zdroj 15.7.2013 18.7.2013 16232/16516
Amatérský fotbalový klub (AFK) Tišnov 48480185 Tišnov Přístavba a nástavba fotbalových kabin Tišnov - spalovací zdroj 17.7.2013 24.7.2013 16369/16854
Taťjana Hrázská   Nedvědice pod Pernštejnem Přestavba rekreační chaty - spalovací zdroj 31.7.2013  19.8.2013 17721/18960
Ing. arch. Petr Kopečný  66560616 Holasice u Veverské Bítýšky Přestavba rekreační chaty - spalovací zdroj 5.8.2013  20.8.2013 17963/18966
PK Elektro s.r.o. 28310691 Deblín Deblín, rozš.NNk, Peslar - prašnost 26.8.2013 28.8.2013 19779
Komůrkovi   Železné Novostavba RD - spalovací zdroj 4.9.2013 10.9.2013 20595/21109
DUIS s.r.o. 47916311 Sentice Obec Sentice - stoková síť - prašnost 6.9.2013  17.9.2013 20825/21009
Obec Vohančice 00366013 Vohančice Vohančice -oprava silnice III/38522 a výstavba chodníku - prašnost 13.9.2013 16.9.2013 21494
Dvořáčkovi   Níhov Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č. 36 - spalovací zdroj 13.9.2013 18.9.2013 21517/21875
Ing. Eva Pokorná 16334736 Železné Prodloužení chodníku v obci Železné - prašnost 3.10.2013  11.10.2013 23280/23423
Ing. Vítězslav Pruša 12151289 Nuzířov, Malhostovice Drásov - Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov - prašnost 4.10.2013  4.11.2013 23440/23504
Ing. Petr Tomášek 75504570 Drásov Novostavba RD Miholovi - spalovací zdroj 7.10.2013  10.10.2013 23607/23705
Ing. Jiřina Bubeníková 60987791 Štěpánovice u Tišnova Novostavba RD Gabrielová - spalovací zdroj 21.10.2013 25.10.2013 24888/24939
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Kaly Kaly - rozš. NNk, Stroje Zeman - prašnost 22.10.2013 31.10.2013 25052/25272
Vojtěch Trojan   Katov Novostavba RD - spalovací zdroj 23.10.2013 1.11.2013 25263/25519
ELING CZ s.r.o. 27752810 Rašov Rašov - úprava DS, Holas - prašnost 24.10.2013 5.11.2013 25318/25605
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Tišnov Tišnov, Halasova, st. úpr. kabelů NN - prašnost 3.6.2013 4.11.2013 12493/25998
Ján Neupauer 87918480 Tišnov Zařízení ke sběru a zpracování autovraků, M+K Autocentrum, s.r.o. - spalovací zdroj 29.10.2013 25.11.2013 25516/27734
Uniprojekt spol. s r.o.  44041781 Tišnov Pěstírna akvarijních ryb, Vítek - spalovací zdroj 30.10.2013  13.11.2013 25667/25684
PLYNOPROJEKT MB, spol. s r.o. 26980126 Drásov Rekonstrukce plynovodu a domovních přípojek - prašnost 12.8.2013 20.11.2013 18595/26592
Dušan Mašínský   Sentice Rodinný dům - spalovací zdroj 20.11.2013 25.11.2013 27259/27351
Mgr. Radka Lokajová    Malhostovice Rekonstrukce rodinného domu - spalovací zdroj  17.12.2013  6.1.2014  29480/29772
Obec Svatoslav 00282626 Svatoslav Kanalizace III. etapa - 2. část, rekonstrukce stávající jednotné kanalizace - prašnost 7.1.2014 9.1.2014 418/488
Jaroslav Šafář   Drásov Stavba RD - spalovací zdroj 6.1.2014 16.1.2014 343/931
Ing. Oldřich Výleta - Obec Předklášteří 67594476 Předklášteří Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ - spalovací zdroj 15.1.2014 20.1.2014 1139/1427
Jiří Kočka   Štěpánovice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 15.1.2014  23.1.2014 1274/1713
Oskar Mühlhansl   Tišnov Odstanění stavby RD a přilehlých hospodářských stavení - prašnost 21.1.2014 29.1.2014 1575/2029
SŽDC, státní organizace 70994234 Nedvědice pod Pernštejnem Rekonstrukce železničního přejezdu - prašnost 15.1.2014  31.1.2014 1060/1698
Ing. Vítězslav Pruša -  DSO "ČOV Drásov-Malhostovice" 12151289 Nuzířov, Malhostovice Drásov - Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov - změna trasy - prašnost 22.1.2014 29.1.2014 1639/2050
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. -  Městys Drásov 45797170 Drásov Zpevněné plochy ulice Potoční - změna stavby - prašnost 22.1.2014  29.1.2014 1601/1703
Bonett Bohemia, a.s. -  ČSAD Tišnov, spol. s r.o. 25626108 Tišnov, Předklášteří Plnicí stanice CNG - areál ČSAD Tišnov 30.1.2014 21.2.2014 2253/4026
Lenka Geržová, Ivan David   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 31.1.2014 7.2.2014 2469/2509
Městys Drásov 00281727 Drásov Zpevněné plochy ulice Vinohradská- prašnost 4.2.2014 12.2.2014 2595/2882
Ing. Oldřich Výleta -  ROSOMAC, s.r.o. 67594476 Předklášteří Rekreační objekt - spalovací zdroj 20.1.2014 6.2.2014 1481/2275
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribucine, a.s. 27685314 Sentice Špilberk, obnova NNv za NNk - prašnost 4.2.2014 11.2.2014 2598/2712
Obec Předklášteří 00365416 Předklášteří Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Troubná - prašnost 7.2.2014 12.2.2014 2943/2996
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice, Nuzířov Stezka pro pěšía cyklisty - 1. etapa 7.2.2014 17.2.2014 2917/3183
Bonett Bohemia, a.s. 25626108 Tišnov, Předklášteří Plnicí stanice CNG (ČSAD Tišnov) 30.1.2014 21.2.2014 2253/4026
PROSIG, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Drásov Díly 3, rozš. NNk,Canoinvest - prašnost 10.2.2014  26.2.2014 3004/3185
Ing. Milan Šipka - Eva Nedomová   Brusná Novostavba RD - spalovací zdroj 5.2.2014  24.2.2014 2794/3224
Ing. Miroslava Vyhňáková -  M. Vášová, M. Tomiška   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - prašnost 14.2.2014  24.2.2014 3489/3749
Intar a.s. -  Telefónica Czech Republic, a.s. 25594443 Unín Kabely 67_LO - prašnost 14.2.2014 5.3.2014 3449/4028
Intar a.s. -  Telefónica Czech Republic, a.s. 25594443 Unín Kabely 65_LO - prašnost 14.2.2014  5.3.2014 3448/4029
Markéta Vitanovská   Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 17.2.2014 27.2.2014 3666/4103
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Svatoslav Rozš. NNk, Balabán, p.č. 793 - prašnost 24.2.2014 28.2.2014 4088/4203
Tomáš Neudecker   Lomnička u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 28.1.2014 28.2.2014 2039/4660
Ing. Vladimír Dokládal -Stroje Zeman Trade s.r.o. 70497923 Kaly Novostavba RD - spalovací zdroj 19.2.2014  5.3.2014 3825/4252
Ing. Petr Tichý, Margita Pézová   Kuřimské Jestřabí Novostavba RD - spalovací zdroj 24.2.2014  17.3.2014 4207/4237
Robert Jelínek   Doubravník Novostavba RD - spalovací zdroj 24.2.2014  21.3.2014 4147/4403
Pavel Chyba   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 26.2.2014  21.3.2014 4499/4667
Ing. Miroslav Vyhňák   Předklášteří Změna stavby RD - spalovací zdroj 24.2.2014  18.3.2014 4113/4853
Ing. Oldřich Výleta 67594476 Březina u Tišnova Rekreační objekt - spalovací zdroj 6.3.2014 24.3.2014 5179/5180
Ing. Filip Haška 87216906 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 10.3.2014 24.3.2014 5511/5734
Bohuslav Žák   Horní Loučky Novostavba RD - spalovací zdroj 24.3.2014 16.4.2014 6778/6930
B.H. engineering s.r.o. - Mikroregion Čebínka 26977125 Malhostovice, Nuzířov Stezka pro pěší a cyklisty - prašnost 24.3.2014   6753/6881
Klementovi   Kuřimská Nová Ves Novostavba RD - spalovací zdroj 25.3.2014 16.4.2014 6928/7025
 Město Tišnov  00282707 Tišnov Sanace skalní stěny pod Květnicí - prašnost  25.3.2014  16.4.2014  6947/7027
 Lubomír Martinek    Rašov  Novostavba RD - spalovací zdroj  26.3.2014 7.4.2014  7127/8068
ELprojekty, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s.  29311501  Níhov  Rozš. NNk, Valová, p.č. 1279/4 - prašnost  26.3.2014 23.4.2014  7007/7347
 RIZNER, s.r.o.  26228807  Rašov  Rodinný dům - spalovací zdroj  31.3.2014  28.4.2014  7366
 Němec Jiří stavitel s.r.o.  26957841  Tišnov  Hony za Kukýrnou- ulice Poslední  26.3.2014  28.4.2014  7119/9702
 Ing. Fipip Haška -  Obec Běleč  87216906  Běleč u Lomnice  Chodník u silnice III/38715 - prašnost  24.1.2014  28.4.2014  1864/9868
 VUT v Brně -  Město Tišnov  00216305  Tišnov  Úprava ulice Osvobození - prašnost  16.4.2014  29.4.2014  8966/9369
Ing. Dalibor Kolesa 42679150 Strhaře Přístavba, nadstavba, stavební úpravy budovy Strhaře, Žleby 113 - spalovací zdroj 22.4.2014  19.5.2014 9319/9941
Marcela Skříčková 01194593 Maršov u Veverské Bítýšky Prodloužení vodovodu, vodovodní a kanalizační přípojka, Maršov parc. č. 941/7 - prašnost 24.4.2014  5.5.2014 9615/9966
Libor Kočíř - MONSTA Brno. spol. s r.o. 68712243 Drásov Drásov - rodinný dům - spalovací zdroj 23.4.2014 9.5.2014 9435/10599
Město Tišnov 00282707 Tišnov Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa - prašnost 7.5.2014 12.5.2014 10724/10769
Ing. Aleš Šrámek - RAPO BRNO, s.r.o. 75583003 Tišnov RAPO BRNO - administrativní objekt - spalovací zdroj 2.5.2014 12.5.2014 10350/10770
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Ochoz u Tišnova Ochoz u Tišnova, st. úpr. NN - prašnost 30.4.2014 15.5.2014 10159/11070
Ing. Oldřich Výleta - Pavel Klusák 67594476 Pernštejsnké Jestřabí Novostavba RD a hospodářské budovy - spalovací zdroj 5.5.2014 21.5.2014 10552/11400
ZAME servisní, s.r.o. - MFC - MORFICO s.r.o. 24155969 Tišnov Tišnov, TS, VNk, NNk - MFC-MORFICO -prašnost 7.5.2014 26.5.2014 10711/11650
Milan Obršlík   Březina u Tišnova Stavba RD - spalovací zdroj 19.5.2014 26.5.2014 11666/11683
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Kaly Kaly, rozš. NNk, Stroje Zeman - prašnost 14.5.2014 22.5.2014 11226/11685
EEIKA Brno s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 25573829 Tišnov Tišnov, Klášterská SÚS, přelVN+NN - prašnost 9.5.2014 22.5.2014 10885/11945
E.mont, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 43378129 Litava Litava, domovní přípojka NNk, Tichá - prašnost 21.5.2014 30.5.2014 11819/12213
Ing. Oldřich Výleta - Jana Pavelková 67594476 Dolní Loučky Novostavba RD - spalovací zdroj 26.5.2014 3.6.2014 12239/12413
Ing. Vladimír Dokládal - Obec Kuřimské Jestřabí 70497923 Kuřimské Jestřabí Stavební úpravy objektu 23.5.2014 3.6.2014 12393/12423
Tomáš Hort   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 2.6.2014 4.6.2014 12855/12861
Jaroslava Jírová   Nedvědice pod Pernštejnem Přístavba RD - spalovací zdroj 10.6.2014 16.6.2014 13501/13573
 Ing. Pavel Záviška - Ivan Prudík  74289977  Malhostovice  Novostavba RD - spalovací zdroj  4.6.2014 13.6.2014  13125/13577
 Jiří Vrbka - Jiří Palma, Pavla Berková  68732953  Předklášteří Novostavba RD - spalovací zdroj  11.6.2014 17.6.2014 13600/13756
 ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.  29311501  Veselí u Lomnice  Rozš. NNk, Veselý - prašnost  17.6.2014 26.6.2014 14017/14112
 Město Tišnov 00282707  Tišnov Veřejné osvětlení, Hornická, etapa II - prašnost 25.6.2014 30.6.2014 14574/14668
 Město Tišnov 00282707 Tišnov Veřejné osvětlení, Ostrovec, etapa II - prašnost 25.6.2014 30.6.2014 14644/14671
 Ing. Eliška Kavalcová    Drásov  Novostavba RD - spalovací zdroj  23.6.2014  8.7.2014  14428/15071
 LDH spol. s r.o. - Ing. Ján Čiernik 46965424  Drásov  Komunikace a inženýrské sítě pro 7 RD Drásov - prašnost  13.6.2014  16.7.2014

 13810/15076

 Ing. Jiří Železný - Zdeňka Hladilová   Hradčany u Tišnova  Stavební úpravy a přístavbaobjektu ro individuální rekreaci - spalovací zdroj  2.7.2014  21.7.2014  15197/15334
 Jana Burianová, Petr Pražák   Křižínkov  Zděný rodinný dům - spalovací zdroj  7.7.2014 16.7.2014 15353
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Brusná Rozš. NNk, Mičánek, pč. 420 - prašnost 1.7.2014 9.7.2014 14978/15483
Ing. Michal Kučera   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 9.7.2014 17.7.2014 15625/15649
atelier - projekt s.r.o. - Městys Drásov 02177072 Drásov Využitítělesa dráhy pro cyklostezku - prašnost 27.6.2014 6.8.2014 14795/15695
GDP KORAL, s.r.o. 27663256 Tišnov Lakovací a sušicí kabina - aplikace nátěrových hmot 7.7.2014 15.7.2014 15411/16065
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Chodník Čebínská 10.7.2014 24.7.2014 15720/16251
 Hana Šianská    Sentice  Novostavba rekreačního objektu - spalovací zdroj  16.7.2014  28.7.2014  16189/16252
 Ing. Filip Haška - Městys Drásov  87216906  Drásov  Chodník podél silnice II/379 - prašnost  16.7.2014  29.7.2014  16174/16253
 Obec Katov  00842672  Katov  Rozšíření veřejného osvětlení  9.7.2014  18.7.2014  15613/16357
 EEIKA Brno s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.  25573829  Tišnov  Klášterská, Město, přVN+NN, III/3771 - prašnost  10.7.2014  28.7.2014  15704/16489
 Ing. Oldřich Výleta - Dana Bílková, Zdeněk Sítař  67594476  Všechovice u Tišnova  Novostavba RD - spalovací zdroj  25.7.2014  5.8.2014  16884/17851
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Tišnov Za Mlýnem, Obnova NNv do NNk - prašnost 23.7.2014 30.7.2014 16643/16958
 Petra Dvořáčková    Katov  Novostavba RD - spalovací  zdroj  25.7.2014  5.8.2014  16858/17176
Ing. Oldřich Výleta - Jiří Volánek  67594476 Drásov Staveb. úpravy RD - spalovací zdroj 25.7.2014 5.8.2014 16886/17880
VM REKOSTAV, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 46971971 Kuřimské Jestřabí Rozš. NNk, Kučera + OÚ, p.č. 497 + 95 - prašnost 31.7.2014 7.8.2014 17391/17604
Ing. Milan Cifr - Městys Nedvědice 60787741 Nedvědice pod Pernštejnem Nedvědice - novostavba kanalizace Ke Křížku - prašnost 6.8.2014 27.8.2014 17993/18099
AQUA PROCON s.r.o. - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 46964371 Tišnov Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě: F11 a F111 - prašnost 5.8.2014 28.8.2014 17867/18066
Ing. Otakar Mikulka - Martina Diviš 74464001 Tišnov Rodinný dům Tišnov - demolice stávajícího - prašnost, spalovací zdroj 6.8.2014 28.8.2014 18065
 Ing. Josef Dufek    Černvír  Novostavba RD - spalovací zdroj  8.8.2014  29.8.2014  18536/19363
 Ing. Miroslava Vyhňáková - Roman Věchet  87158001  Hradčany u Tišnova  Hospůdka "Malá, ale Naša" - 3 spalovací zdroje  11.8.2014  1.9.2014  18381/19364
 ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.  29311501  Křížovice  Křížovice, přípojka NN, Svobodová Věra - prašnost  13.8.2014  2.9.2014  18555/19365
 Antonín Zadražil    Doubravník Novostavba RD - spalovací zdroj  18.8.2014 8.9.2014  18843/19366
 ELQA s.r.o.  49977121 Tišnov Tišnov, Hony za Kukýrnou, VN, NN, TS - prašnost  13.8.2014 9.9.2014  18638/19447
 Ing. Filip Haška - DSO ČOV Drásov - Malhostovice  87216906  Drásov  Prodloužení splaškové kanalizace ul. Pod Mlýnem, Všechivucjá - Drásov - prašnost  5.9.2014  15.9.2014  20046/20123
 Ing. Vladimír Dokládal - Strmeň, Dvořáková  70497923  Braníškov  Novostavba RD - spalovací kotel  28.8.2014  10.9.2014  19503/19561
BESTA - ING. BRÁZDA s.r.o. - Ondřej Valenta 25309714 Lomnice u Tišnova Krbová kamna v bytové jednotce - spalovací zdroj 4.9.2014 22.9.2014 19932/21243
Jiří Maláska - Obec Lomnička 14666073 Lomnička u Tišnova Místní komunikace a inženýrské sítě, K Lípám, komunikace a dešťová kanalizace -  prašnost 2.10.2014 10.10.2014 22069/22082
Ing. Michal Valenta - Jihomoravský kraj   Tišnov Vybudování bytu pro nezaopatřené zletilé osoby- spalovací zdroj 17.10.2014 30.10.2014 23346/23787
GEDBERG LOWBAU hydrogenium s.r.o. 01616498 Železné Obytný soubor Záhomí, komunikace a inženýrské sítě - prašnost 7.10.2014 30.10.2014 22506/23119
Pavel Kolstrunk   Všechovice u Tišnova Novostavba RD -spalovací zdroj 27.10.2014 10.11.2014 24118/24205
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Kuřimská Nová Ves Rozš. NNk, Klementová, p.č. 325/3 - prašnost 30.10.2014 12.11.2014 24348/24960
GAsAG spol. s r.o. - RWE GasNet, s.r.o. 44016727 Tišnov Reko NTL plyn. přípojek Tišnov - Jiráskova - prašnost 31.10.2014 19.11.2014 24430/24666
Obec Horní Loučky 00599395 Horní Loučky Prodloužení IS - lokalita E2 - prašnost 6.11.2014 19.11.2014 25005/25684
Němec Jiří stavitel s.r.o. 26957841 Tišnov Hony Za Kukýrnou - Tišnovská III - prašnost 3.11.2014 26.11.2014 24609/26120
Jiří Nejez   Vohančice Přestavba zemědělské stavby na RD - spalovací zdroj 21.11.2014 4.12.2014 26302/26611
Ing. Alena Zajíčková - Lucie Kučerová 66559481 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 24.11.2014 5.12.2014 26493
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Rekonstrukce chodníků - prašnost 27.11.2014 10.12.2014 26869/27029
Ing. Andrea Obručová Čeuperová 72349182 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 1.12.2014 11.12.2014 27023/27140
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Újezd u Tišnova Újezd u T., rozš. NNk 4xRD, Srp - prašnost 9.12.2014 12.12.2014 27741/28029
Ing. Oldřich Výleta - Obec Předklášteří 67594476 Předklášteří Přístavba MŠ 1.12.2014 17.12.2014 27000/27959
             
Ing. Martin Sádovský - Pavlech, Vlčková 76657108 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 15.12.2014 7.1.2015 28319/28834  
ODEHNAL PROJEKT s.r.o. - Obec Olší 2764750 Olší u Tišnova Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Sever - I. Etapa, Olší - prašnost 23.12.2015 23.1.2015 28920/1261  
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Drásov Rozš. NNk z TS U Školy - pbč. 192 - prašnost 15.1.2015 30.1.2015 1115/1620  
Michal Štěpánek, Mgr. Kateřina Štěpánková   Osiky Novostavba RD - spalovací zdroj 19.1.2015 18.2.2015 1737/3377  
Ing.arch. Miroslav Velehradský - Ing. Nezar Abbas 47938641 Tišnov Myčka pro auta - ČOV 7.10.2014 18.2.2015 22477/3845  
Elprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Hradčany u Tišnova Rozš. NNk, Novák, p.č. 327 - prašnost 5.2.2015 19.2.2015 3184/4109  
Ing. Božena Pachtová - Roháčovi 68134754 Heroltice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 2.2.2015 19.2.2015 2717/3759  
Rušar mosty, s.r.o. - SÚS Jmk, p.o.k. 29362393 Rohozec u Tišnova III/37913 Rohozec, Most 37913-5 - prašnost 9.2.2015 20.2.2015 3364/4167  
Jiří Rech   Jamné u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 12.2.2015 23.2.2015 3886/4496  
Radomír Jůza   Hradčany u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 25.2.2015 19.3.2015 5092/5993  
AP INVESTING, s.r.o. - Město Tišnov 60712121 Tišnov Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem, Za Mlýnem + Ke Střelnici, část Parkovací místa a odvodnění komunikace - prašnost 23.2.2015 13.3.2015 4815/6027  
AP INVESTING, s.r.o. - Město Tišnov 60712121 Tišnov Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem, Veřejné osvětlení Za Mlýnem + Ke Střelnici, Za Krétou - prašnost 23.2.2015 13.3.2015 4818/6034  
Ing. Oldřich Výleta - Urbánkovi 67594476 Katov Novostavba RD - spalovací zdroj 4.3.2015 20.3.2015 5621/6362  
Jaroslav Svoboda   Žďárec Novostavba rekreačního objektu - spalovací zdroj 2.3.2015 19.3.2015 5421/6428  
Ing. Martin Matula - Lenka Vejlupková 75313685 Březina u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 13.3.2015 2.4.2015 6684  
Elprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Tišnov VN152 odb. Mouka - prašnost 12.3.2015 2.4.2015 6513/7049  
Ing. Martina Srba - Petr Vít 74546112 Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 17.3.2015 16.4.2015 7115/7765  
Uniprojekt spol. s r.o. - Obec Svatoslav 44041781 Svatoslav u Tišnova Roršíření VO - prašnost 11.3.2015 2.4.2015 6455/8201  
PK Elektro s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 28310691 Březina u Tišnova Obnova TS Elektrárna + NN - prašnost 16.3.2015 15.4.2015 7017/8268  
Ing. Jiří Dočekal   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 7.4.2015 20.4.2015 9425/9547  
Rudolf Morawitz - Obec Újezd u Tišnova 12429201 Újezd u Tišnova Veřejné osvětlení - prašnost 27.3.2015 20.4.2015 8497/9708  
Ivan Vávra - E.ON Distribuce, a.s. 62117866 Drásov Rozš. NNk z TS, EUREMAD, pč. 2570 - prašnost 26.3.2015 20.4.2015 8445/10001  
AP INVESTING, s.r.o. - Město Tišnov 60712121 Tišnov Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem, Komunikace Za Mlýnem + Ke Střelnici, Za Krétou, Chodník u silnice II/379 - prašnost 9.4.2015 15.4.2015 9890/10225  
Věra Malá, Jiří Bobr   Hájek u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 14.4.2015 21.4.2015 10305/10958  
Ivan Vávra - E.ON Distribuce, a.s. 62117866 Malhostovice Rozš. NNk, Prachovský, p.č. 11/1, příp. NN - prašnost 31.3.2015 22.4.2015 8977/11148  
Slanina Dušan S.D. SERVIS s.r.o. 29300606 Hradčany u Tišnova Novostavba montážní haly s administrativou, p.č. 1149/4 - 3 x spalovací zdroj 31.3.2015 24.4.2015 8901/11431
Siemens Electric Machines s.r.o. 26230755 Drásov SIEMENS DRÁSOV - úpraa mikroklimatu v hale, svařovna - svařování kovových materiálů 10.4.2016 30.4.2015 9954/12135
Ing. Oldřich Výleta - Sovovi 67594476 Dolní Loučky Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj 17.4.2015 28.4.2015 10833/11317
Ing. Petr Krejčiřík - VILLA PELLES s.r.o. 63399873 Skryje Novostavba roubeného RD s výběhem pro koně - spalovací zdroj 22.4.2015 6.5.2015 11297
Obec Malhostovice 282057 Malhostovice Rekonstrukce chodníků a osvětlení přechodů - prašnost 27.4.2015 13.5.2015 11844/12690
Ing. Adolf Jebavý - Město Tišnov 64313743 Tišnov Autobusová zastávka na Trnci v Tišnově - prašnost 28.4.2015 15.5.2015 11904/11962
Ing. Pavel Čech   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 28.4.2015 18.5.2015 11972/13727
Toflovi   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 4.5.2015 20.5.2015 12448/12566
Ing. Oldřich Výleta - Michaela Burianová 67594476 Deblín Stavební úprava a přístavba RD - 2 x spalovací zdroj 20.5.2015 27.5.2015 14117/14393
IKA BRNO s.r.o. - Obec Štěpánovice 47910453 Štěpánovice u Tišnova Rekonstrukce chodníků vč. osvětlení přechodu podél komunikace - prašnost 25.2.2015 27.5.2015 4943/14890
Ing. Zdeněk Ludvík - Dosoudilovi   Všechovice u Tišnova Stavba RD - spalovací zdroj 28.5.2015 16.6.2015 14996/16336
Yvona Čumová - Nemocnice Tišnov 63361990 Tišnov Nemocnice Tišnov - areál dopravní služby (odstranění stavby) - prašnost 3.6.2015 17.6.2015 15775/17277
Martina Hronek, Lucie Zimová   Drásov Stavba RD - spalovací zdroj 3.6.2015 16.6.2015 15774/16337
Ing. Tereza Egerová - Ing. Zdeněk Baksa   Kaly Stavba dílny kovovýroby, truhlářské dílny a garáže - spalovací zdroj, svařování, broušení, vrtání, zpracování dřeva 10.6.2015 19.6.2015 16498
AP - atelier, s.r.o. - Gymnázium Tišnov 60725681 Tišnov Školicí a vzdělávací centrum - Gymnázium Tišnov - spalovací zdroj 3.6.2015 22.6.2015 15711/17770
Město Tišnov 282707 Tišnov Demolice stávající kotelny (p.č. St. 1586) - prašnost 16.6.2015 24.6.2015 17128/18057
Daniel Chocholatý - Zuzana Kalná   Hradčany u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 9.6.2015 26.6.2015 16279/17560
Ing. Oldřich Výleta - Richard Grebski, Veronika Novotná 67594476 Tišnov Nadstavba části RD - spalovací zdroj 10.6.2015 26.6.2015 16401/16725
Mgr. Marek Babák, Mgr. Magda Kolečková Babáková   Předklášteří Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj 11.6.2015 30.6.2015 16612/16727
Ing. Arch. Martina Kabát - Hana Hájková 72482052 Nedvědice pod Pernštejnem Rodinný dům - spalovací zdroj 22.5.2015 30.6.2015 14315/18520
UNIPROJEKT spol. s r.o. - Milan Huták 44041781 Unín Novostavba RD - spalovací zdroj 15.6.2015 1.7.2015 16983/17012
Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. - Město Tišnov 46344535 Tišnov Tišnov - park pod kostelem - etapa I. - prašnost 1.6.2015 2.7.2015 15252/18890
Pavel Dvořák, Věra Dvořáková   Lomnička Odstranění objektů p.č. 203/1 - prašnost 24.6.2015 13.7.2015 18124/19709
Ing. Oldřich Výleta - GDP KORAL, s.r.o. 67594476 Tišnov Přístavba výrobní a montážní budovy - spalovací zdroj 18.6.2015 14.7.2015 17470/19667
Ing. Zdeněk Rizner - Lukáš Veselý 75386364 Rašov Přístavba, nástavba a staveb. úpr. rekr. obj. - spalovací zdroj 30.6.2015 15.7.2015 18657
Ing. Petr Jílek   Drásov Rodinný dům - 2 x spalovací zdroj 1.7.2015 15.7.2015 18814
Ing. Andrea Obručová Čuperová - Maškovi 72349182 Všechovice u Tišnova Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj 3.7.2015 16.7.2015 19835
Petr Špetlík - Ludmila Francová   Drásov Rodinný dům - spalovací zdroj 29.6.2015 17.7.2015 18561/19940
Jaroslav Jaroš   Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 9.7.2015 23.7.2015 19421/19673
Mg. Jaroslav Deutsch, Veronika Deutschová   Lažánky u Veverské Bítýšky Stavební úpravy a přístavba RD - spalovací zdroj 13.7.2015 27.7.2015 19671
PK Elektro s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 28310691   Šmelcovna, obnova z NNv na NNk - prašnost 2.7.2015 28.7.2015 18912/20766
Yvona Čumová - Nemocnice Tišnov 63361990 Tišnov Rekonstrukce nemocnice Tišnov - I. etapa - Novostavba ambulantního traktu - spalovací zdroj 8.7.2015 3.8.2015 19315/21085
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. - Městys Drásov 45797170 Drásov Parkovací plochy za Obecním domem, dopravní ostrůvek - prašnost 15.7.2015 3.8.2015 19985/21040
UNIPROJEKT spol. s r.o. - Miroslav Mateja, Petr Kaláb 44041781 Křižínkov Autodílna Křižínkov - svařování kovových materálů 30.7.2015 5.8.2015 21289/21721
Ing. Alena Zajíčková - Přichystalovi 66559481 Bukovice u Rohozce Novostavba RD - spalovací zdroj 29.7.2015 6.8.2015 21192/21535
RIZNER, s.r.o. - Josef Hulák 26228807 Rašov Odstranění rodinného domu p.č. St. 35 - prašnost 13.8.2015 27.8.2015 22368
Obec Malhostovice 282057 Nuzířov Likvidace dvou sklepů p.č. 43 - prašnost 20.4.2015 26.8.2015 10940/23360
Ing. David Vala - Míkovi 75610621 Železné Novostavba RD - spalovací zdroj 2.9.2015 17.9.2015 24016/24275
Mgr. Milan Halouzka   Tišnov Novostavba RD - spalovací zdroj 2.9.2015 14.9.2015 24019/24280
Ateliér ZETA s.r.o. - Emanulel Vinkler 46992499 Křížovice Novostavba RD - spalovací zdroj 7.9.2015 18.9.2015 24460/24903
Simona Štadániová - Obec Malhostovice 62853856 Malhostovice, Nuzířov Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice - Nuzířov - propojení obcí - prašnost 1.9.2015 21.9.2015 23963/24086
Eva Geržová   Drásov Novostavba RD, garáž - 2 spalovací zdroje 10.9.2015 23.9.2015 25033/25823
architekti 2L, s.r.o. - Jaroslav Koláček 29195659 Malhostovice Truhlářská dílna a mobilní sušička - průmyslové zpracování dřeva, spalovací zdroj 8.9.2015 29.9.2015 24619
Martina Plevačová   Horní Loučky Novostavba RD - spalovací zdroj 18.9.2015 30.9.2015 25904/25947
Miloš Habán   Vratislávka Rekreační objekt, novostavba - spalovací zdroj 16.9.2015 5.10.2015 25760/26162
Ing. Lukáš Valdhans - VIVEBA s.r.o. 87975254 Střemchoví Novostavba montážní haly s administrativou - spalovací zdroj 21.9.2015 6.10.2015 25984/26635
Petr Zavadil 67521711 Jilmoví Hospodářská a administrativní budova - spalovací zdroj 25.9.2015 6.10.2015 26663/26717
Lubomír Bašus, DiS. - Martin Peštuka 73398551 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 10.9.2015 7.10.2015 25026/25086
Ing. Petr Bukovský - Winkler, Durková   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 29.9.2015 7.10.2015 27082/27185
UNIPROJEKT spol. s r.o. - Ing. Oldřich Fiala 44041781 Tišnov Pivní lázně a wellness - spalovací zdroj, minipivovar 23.9.2015 22.10.2015 26352/26387
Ing. Martina Srba - Lenka Šebečková 74546112 Železné Novostavba RD - spalovací zdroj 9.10.2015 27.10.2015 28061
Tereza Pecková   Křižínkov Nástavba a stavební úpravy RD - spalovací zdroj 20.10.2015 3.11.2015 29126/29601
Jaroslav Pánek   Rohozec u Tišnova Oplocení a objekt údržby přír. ploch - chov hospodářských zvířat, elektrocentrála na benzin 19.10.2015 9.11.2015 28928
Ing. Hana Tupá - DM Real, spol. s r.o. 67587038 Všechovice u Tišnova STL plynovod, plynvod. přípojky Všechovice - prašnost 12.10.2015 16.11.2015 28237/31008
Kučerovi   Dolní Loučky Přístavba a stavební úpravy RD - spalovací zdroj 6.11.2015 18.11.2015 30423
Lukáš Sokol   Hluboké Dvory Provozovna autodílny s bytovou jednotkou - spalovací zdroj 9.11.2015 26.11.2015 30572/31641
ODEHNAL PROJEKT s.r.o. - Městys Drásov 2764750 Drásov Rekonstrukce míst. komunikace Rafanda, Nová - 1. etapa - prašnost 9.11.2015 30.11.2015 30632/31212
Elprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Tišnov Tišnov, Za Mlýnem, obnova NNv - prašnost 6.11.2015 1.12.2015 30495/31456
Ing. Petr Kolář - Ing. Naděje Fialová 74646311 Tišnov Novostavba RD - spalovací zdroj 16.11.2015 2.12.2015 31152/32322
Strouhalovi   Újezd u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 11.11.2015 7.12.2015 30834/32061
Lubomír Karel Skalky   Skryje Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj 24.11.2015 8.12.2015 31903/32062
Miloš Habán   Vratislávka Rekreační objekt, novostavba - 2x spalovací zdroj 18.11.2015 9.12.2015 31329
Ing. Dita Desová   Křižínkov Stavební úpravy RD - spalovací zdroj 9.12.2015 14.12.2015 33117
Accomodea, s.r.o. - REAL COMPANY, spol. s r.o. 41600894 Žďárec Rekreač. a škol. střed., Havlov - zastřeš. sportoviště - změna stavby před dokonč. - spalovací zdroj 27.11.2015 14.12.2015 32111/32324
Pivovar Květnice s.r.o. 4457978 Tišnov Změna užívání stavby prodejny na minipivovar - minipivovar 30.11.2015 16.12.2015 32325/33585
Ing. Jiří Matula - Město Tišnov 12164798 Tišnov Rekonstrukce ulic Dobrorovského a Bezejmenné - prašnost 30.11.2015 5.1.2016 32235/33368
Miroslav Malásek   Sentice Rodinný dům - 2x spalovací zdroj 21.12.2015 5.1.2016 33884
Petr Zelinka - Ivan Leva 75689006 Drásov Novostavba RD -2x spalovací zdroj 5.1.2016 20.1.2016 240
Ing. Jiří Tauš - Veronika Bikárová

67017908

Hradčany u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

17.12.2015

18.1.2016

33695/1061

Petra Červinková, Martin Vejrosta

 

Sentice

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

11.12.2015

15.1.2016

33282/470

Ing. Oldřich Výleta - Pochopovi

67594476

Tišnovská Nová Ves

Novostavba RD s provozovnou (masáže) - krbová kamna

14.1.2016

21.1.2016

1239/1522

Marcela Kučerová

 

Ochoz u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

18.1.2016

25.1.2016

1563

Městys Drásov

281727

Drásov

Víceúčelová budova sportovního zázemí - 3x spalovací zdroj

13.1.2016

28.1.2016

1019

Jiří Urbánek

 

Níhov

Novostavba typového RD - spalovací zdroj

15.1.2016

29.1.2016

1302/1331

Michael Chlubna

 

Dolní Loučky

Novostavba RD - spalovací zdroj

14.1.2016

29.1.2016

1203/1785

Ing. Arch. Alena Šiková - Mgr. Ivan Kukura

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

14.1.2016

1.2.2016

1271/2236

Ing. Lukáš Valdhans - Kadleček, Kobzová

87975254

Nedvědice pod Pernštejnem

Nástavba a stavební úpravy RD - spalovací zdroj

15.1.2016

8.2.2016

1332/1631

Obec Železné

366129

Železné

Požární zbrojnice - stavební úpravy - spalovací zdroj

25.1.2016

8.2.2016

2044/2302

Yvona Čumová - Nemocnice Tišnov, p.o.

63361990

Tišnov

Rekonstrukce Nemocnice Tišnov, II. Etapa, demolice východního křídla - prašnost

27.1.2016

15.2.2016

2348/2721

doc. MVDr. Michal Crha, PhD.

 

Tišnov

Stavební úpravy RD - 2x spalovací zdroj

28.1.2016

17.2.2016

2423

ATELIER 101, s.r.o. - Ing. Petr Jílek

27718361

Drásov

RD Drásov - spalovací zdroj

1.2.2016

17.2.2016

2609

Josef Jůza

 

Březina u Tišnova

Stavební úprava stodoly - řeznictví, uzenářství - výroba potravin, udírna

1.2.2016

19.2.2016

2686/3242

Ing. Alena Zajíčková - Helena Švandová, Zdeněk Vavříček

66559481

Drásov

Novostavba RD - 2xspalovací zdroj

5.2.2016

22.2.2016

3267

Ing. Oldřich Výleta - Michaela Kalábová

67594476

Dolní Loučky

Novostavba RD - 2xspalovací zdroj

17.2.2016

29.2.2016

4281/4324

Ing. Jan Schwendt, Ing. Marcela Schwendtová

 

Drásov

Novostavba RD - 2xspalovací zdroj

16.12.2015

23.2.2016

33608/4890

Anna Nečasová

 

Sentice

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.2.2016

29.2.2016

4084/4313

DF Dřevostavby s.r.o. - Alena Zimolová

3051692

Drásov

Novostavba RD - 2xspalovací zdroj

17.2.2016

1.3.2016

4294

Czepovi

 

Heroltice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

18.2.2016

7.3.2016

4417/4430

Jiránkovi

 

Nedvědice pod Pernštejnem

Rekonstrukce domu - spalovací zdroj

19.2.2016

8.3.2016

4531/4859

Město Tišnov

282707

Tišnov

Park pdo kostelem - etapa II. - prašnost

29.2.2016

4.3.2016

5441

Město Tišnov

282707

Tišnov

Reknstrukce komunikace Za Mlýnem: SO 103 (0250), chodník u silnice

22.12.2015

7.3.2016

34076/6190

Ing. V.ladimír Dokládal - Zímovi

70497923

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

24.2.2016

23.3.2016

5153/5158

Lepkovi

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

25.2.2016

23.3.2016

5285/5359

Ing. Martina Zaoral - Ing. Vladimír Číhal

62287958

Svatoslav u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

25.2.2016

23.3.2016

5244/5937

Pavel Kalina, Jana Zmrzlíková

 

Níhov

Rodinný dům - spalovací zdroj

26.2.2016

24.3.2016

5356/5595

Ficovi

 

Drásov

Výstavba Rd - spalovací zdroj

1.3.2016

29.3.2016

5632

Nikola Prokešová, Luboš Král

 

Svatoslav u Tišnova

Novostavba RD a garáže

25.2.2016

1.4.2016

5297/6006

Ing. Filip Haška - Obec Kuřimské Jestřabí

 

Kuřimské Jestřabí

Splašková kanalizace a ČOV - prašnost, ČOV

2.12.2015

5.4.2016

32559/7052

Městys Drásov

281727

Drásov

Odstranění stavby (bývalých fotbalových kabin) - prašnost

8.3.2016

6.4.2016

6296/8787

Ing. Arch. Ladislav Müller - Městys Drásov

 

Drásov

Chodník podlél silnice II/379 - prašnost

3.3.2016

8.4.2016

5906/6007

Ing. Jiří Tauš - Ing. Vojtěch Tauš

67017908

Šerkovice

Novostavba RD - 2xspalovací zdroj

16.3.2016

11.4.2016

7007

PK Elektro s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.

28310691

Tišnov

Ul. Dvořákova, obnova z NNv na NNk - prašnost

15.3.2016

11.4.2016

6889/7817

ALDYCO s.r.o. - RAPO BRNO, s.r.o.

3264084

Tišnov

Administrativní objekt - spalovací zdroj

11.3.2016

12.4.2016

6606/9321

Ing. Arch. Jaroslav Skalický - Ing. Veronika Kubička

75679086

Svatoslav u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

12.4.2016

13.4.2016

9279/9320

Csizmárovi

 

Olší u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

13.3.2016

13.4.2016

6912/7949

Jelínkovi

 

Hluboké Dvory

Novostavba RD - spalovací zdroj

23.3.2016

18.4.2016

7681/7717

Miroslav Janko

 

Tišnov

Půdní nástavba BD - 2x spalovací zdroj

23.3.2016

18.4.2016

7676/8776

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. - Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.

27689328

Tišnov

Rekonstrukce II/377, III/3778, Riegrova - prašnost

29.3.2016

20.4.2016

7824/9189

Ing. Jan Štěpán - Martina Čičatková, Marek Nechvíle

 

Skalička u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

24.3.2016

21.4.2016

7752

Miroslav Kroufek - Jiří Straka

 

Štěpánovice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

30.3.2016

22.4.2016

8061/9317

Michaela Budišová

 

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

4.4.2016

25.4.2016

8372/8847

Maláškovi

 

Dolní Loučky

Novostavba RD - spalovací zdroj

4.4.2016

26.4.2016

8371/9318

Vlastimil Nedoma

 

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

6.4.2016

3.5.2016

8820/8965

Ing. Vladimír Dokládal - Skřepkovi

70497923

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.4.2016

28.4.2016

9746/9899

Ing. David Krčál - Ing. Josef Hrbek

 

Níhov

Stavební úpravy RD a hospodářské budovy - 2x spalovací zdroj

20.4.2016

4.5.2016

10288/10661

Ing. Jiří Bajer - Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.

13372319

Tišnov

III/379 Tišnov, ul. Brněnská - prašnost

4.4.2016

29.4.2016

8417/10996

Martin Přikryl - Crhovi

 

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

26.4.2016

9.5.2016

10953/11490

Ing. Oldřich Výleta - Dalibor Ošmera

67594476

Drásov

Stavební úpravy RD - spalovací zdroj

28.4.2016

16.5.2016

11231

Ing. Lukáš Valdhans - Křenkovi

87975254

Štěpánovice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

29.4.2016

17.5.2016

11279/12941

Mgr. Bc. Barbora Dufková

 

Horní Loučky

Stavební úpravy a přístavba RD - 3x spalovací zdroj

29.4.2016

20.5.2016

11341/13476

Ing. Vojtěch Obůrka

 

Malhostovice

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

23.7.2014

23.5.2016

16706/12945

Martin Lukas

 

Nedvědice pod Pernštejnem

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

3.5.2016

25.5.2016

11651/12813

Městys Lomnice

280577

Lomnice u Tišnova

Zpevněné plochy Na Kopečku - prašnost

5.5.2016

26.5.2016

11933/12240

Lenka Toužínová

 

Kuřimské Jestřabí

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

11.5.2016

27.5.2016

12540/12768

Ing. Filip Haška - Obec Šerkovice

87216906

Šerkovice

Oprava místních komunikací Šerkovice, II. Etapa - prašnost

11.5.2016

27.5.2016

12494/12889

Ing. Michaela Maťáková

 

Skalička u Tišnova

Změna stavby RD před dokončením - spalovací zdroj

10.5.2016

30.5.2016

12337/12915

Ing. Radoslav Říha - Marcel Zelenka

1218182

Hluboké Dvory

Novostavba RD - spalovací zdroj

9.5.2016

31.5.2016

12177/14331

Ing. Arch. Petr Ryšavý - Helena Hájková 

13037013

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

13.5.2016

1.6.2016

12711

Ing. Oldřich Výleta - Sojkovi

67594476

Deblín

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

18.5.2016

1.6.2016

13089/13419

STABIL s.r.o. - Miloslava Sovadinová

60727012

Drásov

Úprava a přestavba RD - spalovací zdroj

18.5.2016

2.6.2016

13054

Vodohospodářský atelier, s.r.o. - Obec Rohozec

27724905

Rohozec u Tišnova

Kanalizace a ČOV Rohozec - prašnost, ČOV

2.5.2016

2.6.2016

11407/14209

Ing. Milan Beneš - PHAM BA HUNG, NGUYEN THI TUYEN

3831001

Nedvědice pod Pernštejnem

Stavební pravy a přístavba objektu - 2x spalovací zdroj

30.5.2016

6.6.2016

14109

IKA BRNO s.r.o. - Obec Malhostovice

47910453

Malhostovice

Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice - 2. etapa - prašnost

16.5.2016

6.6.2016

12831/14360

Ing. arch. Růžena Klementová - Tomáš Habán

63382491

Níhov

Půdní vestavba a stavební úpravy RD - 2x spalovací zdroj

26.5.2016

6.6.2016

13931/14166

Ing. arch. Jaroslav Skalický - Pivovar Tišnov s.r.o.

75679086

Tišnov

Stavební úpravy objektu - minipivovar

18.5.2016

8.6.2016

13121/14256

Ing. arch. Ivona Halvová - Bc. Jan Lolek

10116443

Vohančice

Novostavba pasivního RD - spalovací zdroj

20.5.2016

13.6.2016

13467/15400

PROJEKTY Sedláková s.r.o. - Adam Bajer

29238901

Malhostovice

Novostavba RD - spalovací zdroj

19.5.2016

14.6.2016

13285/14203

Ing. Radim Kvaček - Gbelcovi

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

27.5.2016

15.6.2016

14072/14114

Mg. Kateřina Pavelková, David Štarmann

 

Lomnička u Tišnova

Stavební úpravy mlýna na vícegenerační RD - spalovací zdroj

1.6.2016

17.6.2016

14469/15022

Ing. arch. Jaroslav Skalický - Radim Strachoň

75679086

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

8.6.2016

20.6.2016

15115/15372

Atelier N90 spol. s r.o. - Bláhovi

26904578

Dolní Loučky

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.6.2016

23.6.2016

15804/15892

Dana Kubátová

 

Hájek u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

14.6.2016

23.6.2016

15590/16037

Bc. Jana Pavlovcová

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

6.6.2016

12.7.2016

14902/16194

Bonita Group Service s.r.o.

27738795

Drásov

Nová výrobně skladovací hala - spalovací zdroj, obrábění kovů a plastů, svařování kovových materiálů

20.6.2016

28.6.2016

16316

architekti 2L, s.r.o. - Václav Kubíček

29195659

Vohančice

Novostavba RD - spalovací zdroj

16.6.2016

27.6.2016

15875/16466

Ing. Petr Bukovský - Konvalinkovi

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

21.6.2016

1.7.2016

16335/16468

Štěrbovi

 

Deblín

Novostavba RD - spalovací zdroj

8.6.2016

27.6.2016

15136/16606

projekt1980 s.r.o. - M. Heide

3203298

Předklášteří

Stavební úprava - přístavba RD - spalovací zdroj

4.7.2016

11.7.2016

17337

ZR ENGINEERING, s.r.o. - Martin Zeman

4319605

Osiky

Novostavba RD - 2xspalovací zdroj

8.7.2016

18.7.2016

17606

Ing. arch. Oliver Kálnássy - František Čtverák

 

Tišnov

Odstranění stavby (RD na ulici Mlýnská) - prašnost

28.6.2016

18.7.2016

16934/17641

Ing. arch. Oliver Kálnássy - František Čtverák

 

Tišnov

Bytový dům na ulici Mlýnská - spalovací zdroj

29.6.2016

18.7.2016

17017/17667

Ing. arch. Jan Foretník - Reimerovi

 

Tišnov

Přístavba objektu - spalovací zdroj

7.7.2016

15.7.2016

17535/17668

Cohab Cosy Habitation s.r.o.

2188830

Sentice

Venkovský RD - 2x spalovací zdroj

8.7.2016

19.7.2016

17607/17886

Ing. Ladislav Chládek

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

13.7.2016

25.7.2016

18037/18229

Miroslav Kroufek -Brigitta Klimešová

 

Štěpánovice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

18.7.2016

22.7.2016

18344

Jiří Pokorný

 

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.7.2016

2.8.2016

18219/18373

Martin Vondra - Mühlhanslovi

 

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.7.2016

2.8.2016

18220/18689

Ing. Alena Zajíčková - Mgr. Táňa Koudeláková, Vladimír Koudelák

 

Tišnov

Novostavba RD a skladu zahradního nářadí - spalovací zdroj

8.8.2016

9.8.2016

20108

Ing. arch. Tomáš Hrubý Ph.D. - Jiří Dvořák 

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

3.8.2016

11.8.2016

19843/20292

SVIŽN s.r.o. - Muzeum Brněnska, p.o.

03301087

Předklášteří

Metodické edukační centrum - 2 x spalovací zdroj

12.7.2016

30.8.2016

17873/21956

Michael Šmarda

 

Dolní Loučky

Novostavba RD - spalovací zdroj

25.7.2016

5.9.2016

19041/22068

Ing. Petr Krejčiřík - Zuzana Prokopová

63399873

Předklášteří

Rekreační objekt, novostavba - spalovací zdroj

5.8.2016

5.9.2016

20036/20547

Ing. Oldřich Výleta - Rostislav a Jana Spíchalovi

67594476

Pernštejnské Jestřabí, k.ú. Husle

Půdní vestavba - 2 x spalovací zdroj

5.9.2016

5.9.2016

22463

Ing. arch. Oliver Kálnássy - Petr Hrnčíř a Mgr. Jana Hrnčířová

26692911

Vohančice

RD Vohančice, stavební úpravy - 2x spalovací zdroj

24.8.2016

5.9.2016

21534/22065

Martin Goliáš

 

Deblín

Přípojka plynu pro RD - spalovací zdroj

7.9.2016

8.9.2016

22656/23045

Ing. Václav Záruba - Stanislav Blaha 

 

Holasice u Veverské Bítýšky

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

24.8.2016

8.9.2016

21558/22062

Ing. Martin Srba - Rampula s.r.o.

74546112

Všechovice u Tišnova

Novostavba 2 RD (dvojdům) - 2 x spalovací zdroj

17.8.2016

16.9.2016

21072/22755

Ivan Vávra - E.ON Distribuce, a.s.

62117866

Malhostovice

Rozvoj NN, propojení mezi TS - prašnost

30.8.2016

21.9.2016

22002/24025

Ing. Karel Weigl

67597777

Deblín

Vybudování "malého" zařízení - kompostárna Deblín

10.8.2016

23.9.2016

23289/24191

Ing. Jiří Pelánek

 

Heroltice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

7.9.2016

22.9.2016

22700/24104

Ing. Libor Pelánek

 

Heroltice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

7.9.2016

23.9.2016

22701/24273

Helena Kvasnicová

 

Heroltice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

7.9.2016

23.9.2016

22683/24226

Obec Malhostovice

00282057

Malhostovice

Půdní vestavba komunitního centra - spalovací zdroj

7.9.2016

26.9.2016

22725/24317

Petr Grünwald ml.

  Malhostovice

Demolice stavby (RD p.č. 402) - prašnost

15.9.2016 30.9.2016 23527/24650

Libor Urbánek

15544672

Katov

Stáj pro výkrm býků - zdroj NH3 

14.9.2016

12.10.2016

25856/25858

Martin Kudlej a Mgr. Tereza Kudlejová

 

Deblín

Novostavba RD - spalovací zdroj

10.10.2016

20.10.2016

25555/26656

Ing. Roman Kotěra

 

Níhov

Novostavba RD - spalovací zdroj

14.10.2016

14.10.2016

26036/26037

Ing. Otakar Mikulka - Martin Diviš

77464001

Tišnov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

14.10.2016

20.10.2016

26095/26098

Petr Odehnal - Městys Drásov

02764750

Drásov

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Školní - prašnost

18.10.2016

20.10.2016

26306/26373

Elprojekty, s.r.o. - E.ON Česká republika, s.r.o

29311501

Tišnov

Tišnov, Hony, VNK+TS+NN/ - prašnost

17.10.2016

20.10.2016

26157/26638

Jan Fronk - Alena Wittgruberová

 

Březina u Tišnova

Novostavba rekreačního objektu - spalovací zdroj

20.10.2016

24.10.2016

26636/26948

Obec Běleč

00532070

Běleč u Lomnice

Novostavba víceúčelového objektu - spalovací zdroj

17.10.2016

25.10.2016

26212/27025

František Kovář ml.

 

Doubravník

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

31.10.2016

1.11.2016

27497/27552

Mgr. Kateřina Kuřilová a Marek Kuřil

 

Všechovice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

2.11.2016

2.11.2016

27664/27744

Jitka Švaňhalová a Jiří Švaňhal

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

31.10.2016

2.11.2016

27544/27661

Ing. Radim Švajda - Libor Alexa

87656469

Březina u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj 

1.11.2016

4.11.2016

27559/27899

Mgr. Vlastimil Peška

 

Hájek u Tišnova

Novostavba RD "natura flat" - spalovací zdroj

2.11.2016

4.11.2016

27787/28044

Ing. Jan Brázda - Městys Lomnice

25309714

Lomnice u Tišnova

Komunikace ve Žlíbku - prašnost

11.11.2016

14.11.2016

28669/28831

Filip Procházka a Zdeňka Procházková

 

Drásov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

9.11.2016

14.11.2016

28490/28739

Ing. arch. Martina Zavřelová

 

Sentice

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

15.11.2016

21.11.2016

29030/29341

Mgr. Martin Prášil

 

Sentice

Novostavba RD - spalovací zdroj

16.11.2016

22.11.2016

29168/29477

Obec Horní Loučky

00599395

Horní Loučky

Chodníky podél silnice III/3898 - prašnost

30.11.2016

30.11.2016

30266/30267

SUDOP BRNO, spol. s r.o. - Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace

44960417

Újezd u Tišnova - Křižínkov

Zvýšenít traťové rychlosti v úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova - prašnost

23.11.2016

1.12.2016

29628/30358

E.mont, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.

43378129

Lomnice u Tišnova

Lomnice, obnova NNk, ul. Tišnovská, Podlesí - prašnost

22.11.2016

9.12.2016

29254/31161

Marcela Skříčková - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

01194593

Braníškov

Vodovodní řád a přípojka k parc. č. 274/4 (ČOV) - prašnost

25.11.2016

14.12.2016

29894/31549

Martina a Petr Janků

 

Všechovice u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

12.12.2016

14.12.2016

31518/31521

Roman a Jitka Trojákovi

 

Borač

Novostavba RD - spalovací zdroj

21.11.2016

16.12.2016

30831/31827

Ing. Alena Zajíčková - Matěj a Markéta Hořínkovi

66559481

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

5.12.2016

16.12.2016

31774/31776

Ing. Oto Uchytil (OK PYRUS s.r.o.)- Mgr. Jan Kolář, PhD. 

25532464

Zahrada

Novostavba RD - spalovací zdroj

21.12.2016

22.12.2016

32276/32331

ATELIER TECL s.r.o. - Ing. Petr Beránek

28320816

Svatoslav u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

7.12.2016

22.12.2016

30896/32390

Mgr. Hana Kostková, MVDr. Michal Kostka

 

Nedvědice pod Pernštejnem

Novostavba RD - spalovací zdroj

19.12.2016

23.12.2016

31967/32481

Ing. arch. Jiří Jurka - MCP Pham Ba Hung a Nguyen Thi Tuyen

41424441

Nedvědice pod Pernštejnem

Změna stavby RD před dokončením - spalovací zdroj

16.12.2016

23.12.2016

31803/32411

Kamil Hvížď

 

Olší u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

19.12.2016

4.1.2017

32006/332

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. - Městys Drásov

02764750

Drásov

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Polní -prašnost

20.12.2016

5.1.2017

32078/492

Vojtěch Merta

 

Říkonín

Novostavba RD - spalovací zdroj

21.12.2016

9.1.2017

32168/561

E.mont, s.r.o. - E.ON Česká republika, s.r.o.

43378129

Olší u Tišnova

Olší, obnova NN - prašnost

2.1.2017

10.1.2017

56/824

AP-atelier s.r.o. - Ing. Marie Dosoudilová, Ing. Miroslav Dosoudil

60725681

Všechovice u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

15.12.2016

10.1.2017

695/722

Ing. arch. Jiří Vokřál - Mgr. Pavel Chronc

73532614

Tišnov

Demolice RD p.č. St. 670 - prašnost

3.1.2017

12.1.2017

174/1080

Ing. David Krčál - Ing. Josef Majtán, Ing. Hana Majtánová

74965433

Březina u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

5.1.2017

12.1.2017

467/1094

akad.arch. Oldřich Hozman - Mgr. Lucie Vymětalová, Ing. Jan Vymětal

29154502

Zahrada

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

13.1.2017

16.1.2017

1189/1246

Petr Husák

 

Drásov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

9.1.2017

18.1.2017

703/1463

Jaroslav Chládek

 

Deblín

Přístavba a nástavba RD - 3 x spalovací zdroj

9.1.2017

20.1.2017

854/1634

EKOPROGRAM, Ing. Jaroslav Kaněčka - MĚSTO TIŠNOV

61978892

Brumov u Lomnice

Biologická čistírna odpadních vod

16.1.2017

25.1.2017

1280/2035

Tomáš Slovák

 

Skalička u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

16.1.2017

25.1.2017

2058/2114

7points, s.r.o. - Městys Drásov

28323793

Drásov

Nástavba ZŠ Drásov - 2 x spalovací zdroj

1.2.2017

2.2.2017

2776/2779

Marek Trávníček

 

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

25.1.2017

3.2.2017

2210/2907

Marcela Skříčková - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

01194593

Tišnov

Ul. Smíškova - prodloužení kanalizace

26.1.2017

7.2.2017

2208/3135

Ing. Pavel Korábečný

 

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

30.1.2017

8.2.2017

2432/3295

Ing. arch. Radmila Pešková - Mgr.  Lenka Sodomková, DiS.; Martin Sodomka

70421072

Železné

Novostavba RD - spalovací zdroj

2.2.2017

10.2.2017

2852/3503

Ing. Ondřej Matys - Lenka Matysová

00947229

Předklášteří

Novostavba RD - spalovací zdroj

30.1.2017

14.2.2017

2850/3799

Petra Schlöglová

 

Hradčany u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

20.1.2017

14.2.2017

1769/3851

Ing. Petr Krejčiřík - Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

63399873

Bukovice u Rohozce

Novostavba RD - spalovací zdroj

6.2.2017

15.2.2017

3013/3926

Ivelin Canov - CIMTO, s.r.o.

47378760

Tišnov

Rekonstrukce objektu - areál CDS

8.2.2017

21.2.2017

3319/4536

Jitka Křivánková

 

Borač

Novostavba RD - spalovací zdroj

10.2.2017

21.2.2017

3549/4558

Marián Kotouček

 

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

8.2.2017

21.2.2017

3391/4551

Ing. David Řehoř

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

7.2.2017

21.2.2017

3148/4521

David Herman

 

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.2.2017

22.2.2017

4115/4630

Ing. Milan Pangrác

 

Vohančice

Novostavba přístřešku na nářadí

13.12.2017

22.2.2017

3661/4594

Radek Vitula

 

Doubravník

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

20.2.2017

27.2.2017

4340/4912

Ing. arch. Radmila Pešková - Filip Trtílek

70421072

Křižínkov

Novostavba RD - spalovací zdroj

20.2.2017

28.2.2017

4495/5197

Petr Minks

 

Drásov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

20.2.2017

1.3.2017

4364/5217

Ing. Miroslav Vyhňák - Ing. Marek Procházka, Mgr. Barbora Procházková

68651350

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

20.2.2017

6.3.2017

4507/5717

Luboš Zálešák - E.ON Distribuce, a.s.

28085400

Tišnov

Tišnov, Na Nové, roz. NNk - prašnost

17.3.2017

23.3.2017

6910/7445

Marek Šikula

 

Kuřimské Jestřabí

Novostavba RD - spalovací zdroj

10.3.2017

28.3.2017

6303/6943

Bc. Kateřina Dufková a Aleš Kožina

 

Horní Loučky

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

13.3.2017

29.3.2017

6572/7939

Marcela Pokorná a Petr Pokorný

 

Olší u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.3.2017

31.3.2017

6803/8145

Daniela Matoušková a Martin Ostřížek

 

Skalička u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.3.2017

31.3.2017

6826/8161

 Zuzana Brandtnerová - Monika Červinková

87267349

Malhostovice

Novostavba RD - spalovací zdroj

20.3.2017

4.4.2017

7046/8459

Michal Knecht - Ing. Jan Gruber a Mgr. Jana Gruberová

03806987

Vohančice

Novostavba RD - spalovací zdroj

29.3.2017

21.4.2017

8048/10110

Ing. Alena Zajíčková - Ing. Jaroslav Volavý, Ph.D.

66559481

Níhov

Novostavba RD - spalovací zdroj

10.5.2017

16.5.2017

11704/12226

Ladislav Prokeš

 

Tišnov

Přestavba RD - 2x spalovací zdroj

10.5.2017

16.5.2017

11818/12259

Ing. Miroslav Vyhňák - Veronika Koláčná

68651350

Sentice

Přestavba RD - 3x spalovací zdroj

11.5.2017

17.5.2017

11903/12430

Bc. Monika Kouadjane a Bc. Ange Kouadjane

 

Níhov

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.5.2017

18.5.2017

12166/12493

Ing. arch. Jiří Vokřál - Mgr. Pavel Chronc

 

Tišnov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

15.5.2017

22.5.2017

12094/12730

Ing. Aleš Šrámek - RAPO BRNO, s.r.o.

60738677

Tišnov

Novostavba administrativního objektu - 2 x spalovací zdroj

15.5.2017

23.5.2017

12844/12862

Ing. Ivo Špendlík - Martin Šafář

01340646

Dolní Loučky

Úpravy RD - spalovací zdroj

16.5.2017

23.5.2017

12281/12838

Ing. arch. Alexander Běhal - Jiří Šeba

68115296

Hradčany u Tišnova

Stavba autoservisu - spalovací zdroj

16.5.2017

25.5.2017

12228/13094

Městys Doubravník

00294268

Doubravník

Oprava místní komunikace, 2. etapa - prašnost

18.5.2017

25.5.2017

12561/13142

Martin Klouda

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

16.5.2017

25.5.2017

12224/13147

Lumír Šik

 

Malhostovice

Novostavba RD - spalovací zdroj

16.5.2017

26.5.2017

12225/13193

Ing. Vladimír Dokládal - Město Tišnov

 

Tišnov

Rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně - spalovací zdroj

18.5.2017

26.5.2017

12541/13254

Ing. David Vala - Monika Šindelková

75610621

Rašov

Nástavba RD - 2 x spalovací zdroj

26.5.2017

29.5.2017

12723/13288

UNIPROJEKT spol. s r.o. - Obec Štěpánovice

44041781

Štěpánovice u Tišnova

Multifukční hala - novostavba - 2 x spalovací zdroj

24.5.2017

29.5.2017

13013/13271

Michal Kříž

 

Tišnovská Nová Ves

Novostavba RD - spalovací zdroj

29.5.2017

30.5.2017

13371/13422

Miloš Urbánek a Bc. Marie Koťová

 

Katov

Novostavba RD - spalovací zdroj

29.5.2017

1.6.2017

13372/13688

Jiří Chládek

 

Předklášteří

Novostavba administrativní budovy s bytovou jednotkou

30.5.2017

5.6.2017

13515/13998

Ing. Martin Sádovský - Vít Košťál

76657108

Borovník

Novostavba RD - spalovací zdroj

1.6.2017

5.6.2017

13737/14028

Ing. Lenka Vlčková

 

Tišnov

Demolice hospodářského stavení

7.6.2017

16.6.2017

14792/15180

Ing. Vladimír Dokládal - Michal Kašparec a Klára Kašparcová

 

Deblín

Novostavba RD - spalovací zdroj

31.5.2017

21.6.2017

13621/15775

Martin Přikryl - Jiří Šubert

74689576

Dolní Loučky

Novostavba RD - spalovací zdroj

31.5.2017

23.6.2017

13636/15989

Martin Los

 

Nuzířov

RD - stavební úpravy a přestavba - 2x spalovací zdroj

31.5.2017

26.6.2017

13671/16122

Ing. arch. Helena Jakubcová - Ing. Dana Vojnarová

87936771

Sentice

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

30.5.2017

26.6.2017

13476/16074

Ing. Oldřich Výleta - Ošmera Martin a Květoslava Ošmerová

67594476

Dolní Loučky

Stavební úpravy a nadstavba RD - spalovací zdroj

1.6.2017

27.6.2017

13781/16270

Obec Svatoslav

00282626

Svatoslav u Tišnova

Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace III. etapa - prašnost

14.6.2017

28.6.2017

14991/16320

Tomáš Houbal - Marek Sova

87617463

Lažánky u Veverské Bítýšky

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

5.6.2017

29.6.2017

13946/16495

ZR ENGINEERING, s.r.o. - Michal Šenk

04319605

Drásov

Změna umístění RD - spalovací zdroj

7.6.2017

30.6.2017

14221/16590

Tomáš Klouda

 

Železné

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

13.6.2017

30.6.2017

14795/16647

Ing. David Vala - Eva Velešíková

75610621

Sentice

Novostavba RD - spalovací zdroj

13.6.2017

30.6.2017

14789/16655

Ing. Oldřich Výleta - MUDr. Milan Janulík

67594476

Sentice

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

14.6.2017

10.7.2017

15088/17128

UNIPROJEKT spol. s r.o. - Město Tišnov

44041781

Tišnov

Novostavba bytových domů - 12 x spalovací zdroj

23.6.2017

11.7.2017

17193/17194

BOOS plan, a.s. - Siemens Electric Machines, s.r.o.

63481898

Drásov

Demolice stávajících objektů - prašnost

21.6.2017

12.7.2017

15791/17413

Monika Přikrylová

 

Běleč u Lomnice

Nástavba a stavební úpravy RD - 2 x spalovací zdroj

23.6.2017

14.7.2017

15928/17612

Pavel Michalík

 

Svatoslav u Tišnova

Stavební úpravy a změna užívání RD - spalovací zdroj

30.6.2017

17.7.2017

16611/17713

Aleš Brázda

 

Strhaře

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

26.6.2017

17.7.2017

16165/17668

BOOS plan, a.s. - Siemens Electric Machines, s.r.o.

63481898

Drásov

Přemístění neveřejné čerpací stanice motorové nafty - stacionární zdroj

17.7.2017

19.7.2017

17696/17909

Ing. Vladimír Dokládal - Petra Martínková a Ondřej Fic

70497923

Dolní Loučky

Novostavba RD - spalovací zdroj

30.6.2017

19.7.2017

16614/17977

Dřevo-House s.r.o. - Mgr. Michal Hanzelka a Mgr. Pavla Hanzelková

04529821

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

12.7.2017

24.7.2017

17368/18281

Ing. arch. Milan Heidenreich - Bc. Veronika Hajníková a Mgr. Libor Macek

11573252

Křížovice

Novostavba jurty - spalovací zdroj

7.7.2017

24.7.2017

16995/18173

Radek Sobotka a Bc. Jana Sobotková

 

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

14.7.2017

25.7.2017

17584/18362

ŠJV stavební s.r.o. - Jan Veselý

05662010

Střemchoví

Novostavba RD - spalovací zdroj

12.7.2017

26.7.2017

17477/18395

Ing. arch. Radmila Pešková - Tomáš Musil

70421072

Brumov u Lomnice

Novostavba RD - spalovací zdroj

12.7.2017

27.7.2017

17369/18608

Dr. Darina Rich

 

Bukovice u Rohozce

Novostavba RD - spalovací zdroj

19.7.2017

27.7.2017

17889/18642

Petr Ondráček a Tereza Ondráčková

 

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

12.7.2017

27.7.2017

18480/18560

Ing. Radim Kvaček - Eighty Four, s.r.o.

29283361

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

12.7.2017

27.7.2017

17372/18592

Ing. Radim Kvaček - Eighty Four, s.r.o.

29283361

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

12.7.2017

27.7.2017

17370/18590

Veronika Rousová a Vladimír Rous

 

Lomnice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

31.7.2017

2.8.2017

18870/19071

Leoš Skoupý

 

Zhoř u Rohozce

Novostavba RD - spalovací zdroj

21.7.2017

8.8.2017

19540/19548

ZR ENGINEERING, s.r.o. - MUDr. David Pospíšil a Mgr. Jana Pospíšilová

74546112

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

31.7.2017

9.8.2017

18809/19688

Ing. Petr Pokorný - Mgr. Lubomír Janšta

46918426

Tišnov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

18.8.2017

28.8.2017

20392/21190

Ing. František Šenkyřík - Juraj a Gabriela Ondruškovi

18768849

Maršov u Veverské Bítýšky

Novostavba RD - spalovací zdroj

28.8.2017

31.8.2017

21438/21447

DE JONG LIFTEN CO, s.r.o.

26898233

Borovník

Hala firmy DE JONG v obci Borovník - 6 x spalovací zdroj

28.8.2017

31.8.2017

21097/21476

ABM-PROJEKT spol. s r.o. - Josef a Zdeňka Mojžíšovi

29185971

Tišnov

Novostavba RD - spalovací zdroj

21.8.2017

1.9.2017

20606/21598

Veronika a Tomáš Pařilovi

 

Tišnovská Nová Ves

Novostavba RD - spalovací zdroj

21.8.2017

4.9.2017

20534/21757

Zdeněk Lukášek

 

Doubravník

Stavební úpravy hospodářského stavení u RD - spalovací zdroj

23.8.2017

6.9.2017

20753/22015

Zemědělské družstvo Deblín

00133027

Úsuší

Demolice zemědělských objektů v Úsuší - prašnost

28.8.2017

6.9.2017

21210/21958

Marek Bouška a Kateřina Doubková

 

Veselí u Lomnice

Novostavba RD - spalovací zdroj

30.8.2017

7.9.2017

21305/22158

SLN NOEMI INVEST s.r.o.

03158128

Tišnov

Projekt novostavby polyfunkčního domu Noemi - 2x spalovací zdroj

25.8.2017

7.9.2017

20964/22096

KLIMUS & PARTNERS - Marie Tomášková

03373444

Skryje

Novostavba RD Skryje - spalovací zdroj

1.9.2017

8.9.2017

21613/22249

Oldřich Výleta - Kateřina Dupalová

67594476

Drásov

Stavební úpravy + půdní vestavba RD - spalovací zdroj

4.9.2017

11.9.2017

21841/22350

EUROPROJEKTA, s.r.o. - Jaromír Kocourek

26943107

Nedvědice pod Pernštejnem

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

7.9.2017

13.9.2017

22128/22549

Marcela Skříčková - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

49457004

Tišnov

Tišnov, ul. Černohorská vodovod - řad směr Železné - řad pro nový hřbitov - prašnost

12.9.2017

15.9.2017

22522/22935

Ing. arch. Lucia Majerová - Jaroslav a Ivana Němcovi

76109747

Kuřimské Jestřabí

Stavební úpravy a nástavba RD - spalovací zdroj

13.9.2017

15.9.2017

22641/22756

Jiří Eck

 

Nuzířov

Stavební úpravy RD se změnou v užívání a novostavba RD s garáží - spalovací zdroj

13.9.2017

18.9.2017

22727/23048

Ing. Vladimír Dokládal - Martin Chovan

70497923

Svatoslav u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

15.9.2017

19.9.2017

22981/23255

ALDYCO s.r.o. - Jaroslav Skula

03264084

Katov

Novostavba RD - spalovací zdroj

18.9.2017

19.9.2017

23038/23167

Luboš Brejcha

 

Březina u Tišnova

Novostavba rekreačního objektu - spalovací zdroj

18.9.2017

19.9.2017

23084/23102

Ing. Radoslav Říha - Zdeněk a Karolína Babičkovi

01218182

Kuřimská Nová Ves

Novostavba RD - spalovací zdroj

26.9.2017

27.9.2017

23832/23913

Ing. Zdeněk Rizner - Dr. Darina Rich

75386364

Bukovice u Rohozce

Novostavba RD - spalovací zdroj

2.10.2017

2.10.2017

24155/24157

Ing. Jiří Tauš

67017908

Tišnov

Novostavba rekreační chaty - spalovací zdroj

3.10.2017

4.10.2017

24525/24317

Lucie Alexová

 

Všechovice u Tišnova

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

29.9.2017

4.10.2017

24101/24454

PK-elektro, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 

28085400

Železné

Železné, VN+TS+NNk, SLN TECHCONTROL - prašnost

5.10.2017

6.10.2017

24618/24754

Ing. Vladimír Dokládal - Milan Balák

70497923

Březina u Tišnova

Přístavba rekreačního objektu - spalovací zdroj

11.10.2017

12.10.2017

25208/25437

Obec Malhostovice

00282057

Malhostovice

Komunitní centrum na Zlobici - spalovací zdroj

12.10.2017

13.10.2017

25407/25700

Ing. Oldřich Výleta - Petr Matoušek

67594476

Unín

Novostavba RD - 2x spalovací zdroj

12.10.2017

16.10.2017

25414/25717

Jiří Dvořák

 

Horní Loučky

Nástavba a stavební úpravy RD - spalovací zdroj

13.10.2017

17.10.2017

25756/25970

ROVAX, spol. s r.o. - Bc. Dmitrij Jakymec a Michala Padrtková

60733900

Drásov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

18.10.2017

20.10.2017

26175/26379

Ing. Lukáš Valdhans - Michaela a Miloslav Nečasovi

87975254

Kaly

Novostavba RD - spalovací zdroj

20.10.2017

25.10.2017

26514/26943

Obec Katov

00842672

Katov

Přístavba základní školy Katov - spalovací zdroj

25.10.2017

26.10.2017

27075/27076

Igor Sabela

 

Všechovice u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

25.10.2017

27.10.2017

26947/27100

Yvona Poláková - Ing. David Vinkler a Ing. Petra Vinklerová

87754886

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

26.10.2017

27.10.2017

27149/27164

Marcela Skříčková - Obec Kaly

00543942

Kaly

Obec Kaly - prodloužení vodovodních řadů, směr k parc. 369 - prašnost

25.10.2017

31.10.2017

27022/27462

Pavlína Čepová - Renata Horáková

88598454

Brumov u Lomnice

Dřevovýroba Brumov, Výrobní hala - spalovací zdroj

13.11.2017

15.11.2017

29324/29383

Ing. Radim Kvaček - MUDr. Erika Růžičková a Tomáš Huščava

68017979

Sentice

Novostavba RD - spalovací zdroj

16.11.2017

20.11.2017

29664/29678

Andrea Jašková a Igor Pánek

 

Nedvědice pod Pernštejnem

Novostavba RD - spalovací zdroj

16.11.2017

20.11.2017

29617/29740

Genius noci, s.r.o.

04955153

Lomnice u Tišnova

Hospodářské zázemí domu - změna využití na pivovar - 2 x spalovací zdroj

20.11.2017

21.11.2017

29683/29839

DNK systém s.r.o. - Jiří Rajský a Ivana Nováková

28291786

Svatoslav u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

7.12.2017

8.12.2017

31784/31953

SWORTI s.r.o. - Robert Crha

29310971

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

5.12.2017

8.12.2017

31501/31915

Ing. Lukáš Valdhans - JUDr. Marie Marková

87975254

Níhov

Novostavba RD - spalovací zdroj

11.12.2017

13.12.2017

32036/32405

Ing. arch. Oliver Kálnássy - Němec Jiří stavitel s.r.o.

26957841

Tišnov

Rodinné domy Ul. Formánkova - 10 x spalovací zdroj

6.12.2017

12.12.2017

31627/32184

Jiří Vrbka - Jiří a Marie Kučerovi

68732953

Drásov

Novostavba RD - spalovací zdroj

13.12.2017

14.12.2017

32397/32482

Jakub Tichý - Ing. Jaromír Steinhauser

74661523

Deblín

Stavební úpravy RD - spalovací zdroj

13.12.2017

18.12.2017

32509/32697

Jiří Čermák

 

Skalička u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

13.12.2017

19.12.2017

32505/32737

Ing. Jan Pospíšil

 

Újezd u Tišnova

Novostavba RD - spalovací zdroj

18.12.2017

19.12.2017

32798/32846

Ing. Lukáš Valdhans - Lukáš a Pavla Kočkovi

87975254

Šerkovice

Novostavba RD - spalovací zdroj

11.12.2017

19.12.2017

32105/32868

AP- atelier, s.r.o. - BAUMAT spol. s r.o.

60725681

Lomnice u Tišnova

Novostavba bytového domu - 2 x spalovací zdroj

18.12.2017

3.1.2018

32811/102

Ing. Lukáš Valdhans - Petr Vojta

87975254

Rašov

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

20.12.2017

8.1.2018

33054/612

Ing. Oldřich Výleta - Petr Grünwald

67594476

Malhostovice

Novostavba RD - 2 x spalovací zdroj

20.12.2017

8.1.2018

33049/693