Informace o MěÚ

Adresa sídla:
Město Tišnov
nám. Míru 111
666 19 Tišnov
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707

telefon (spojovatelka): 549 439 711
GSM (T-Mobile): 776 586 408, 776 850 544 (dovoláte se ke spojovatelce)
ID datové schránky: qzjbhat
E-mail: elektronická adresa podatelny
 

Další budovy úřadoven (budovy MěÚ Tišnov): nám. Míru 346, 666 01 Tišnov

                                                                          Ráboňova 117, 666 01 Tišnov

Sídlo Městské Policie Tišnov: Radniční 14, 666 01 Tišnov

 

 

Úřední hodiny podatelny

(ústní podání do protokolu, písemná podání, informace, ověřování
podpisů a listin, CzechPoint)

Po: 7:00 - 17:00
Út:  7:00 - 15:00
St:  7:00 - 17:00
Čt:  7:00 - 15:00
Pá: 7:00 - 13:00

Úřední hodiny

odborů MěÚ

Po:  7:00 - 17:00
St:   7:00 - 17:00
Pá:  7:00 - 12:00

Přehled účtů města Tišnova (vedených u Komerční banky):

1425641                          Výdajový účet
19-0001425641               Příjmový účet
43-2576400217               Müllerův dům
107-0001425641             Fond životního prostředí
107-4641740277             Sociální fond
115-2570210287             Bytový účet

 

Městský úřad v Tišnově byl ustaven dne 24.11.1990 nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, který v § 58 a následujících zakotvuje základní pravidla pro jeho činnost a fungování. Současně byl tímto zákonem zrušen tehdejší Městský národní výbor.

Městský úřad tvoří starosta, zástupce starosty, tajemník a další pracovníci. Pro jednotlivé úseky činnosti byly městskou radou zřízeny odbory, které jsou součástí městského úřadu.

Městský úřad v samostatné působnosti - je výkonným, pomocným, orgánem při samostatné správě záležitostí města.

Městský úřad v přenesené působnosti - vykonává za stát státní správu v rozsahu, ve kterém mu byl její výkon svěřen.

Zaměstnanci jednají v souladu s kodexem etiky zaměstnanců města Tišnova.