Městský úřad

Adresa sídla:
Město Tišnov
nám. Míru 111
666 19 Tišnov

IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707

telefon(spojovatelka): 549 439 711, 549 439 773
mobilní spojení (T-Mobile): 776 586 408, 776 850 544 (dovoláte se ke spojovatelce)
ID datové schránky: qzjbhat
E-mail: elektronická adresa podatelny
Další budovy: nám. Míru 346, Radniční 14, Ráboňova 117


Městský úřad Tišnov je od 12. října 2020 v souladu s opatřeními v rámci nouzového stavu pro veřejnost OTEVŘENÝ POUZE

PONDĚLÍ od 7:00 do 12:00 hod.

STŘEDA od 12:00 do 17:00 hod.

V ostatní dny je pro veřejnost zavřeno.

Příjem veškerých dokumentů probíhá výhradně na podatelně MěÚ.

V zájmu ochrany zdraví využívejte ve všech možných případech pro vyřízení požadavků elektronickou komunikaci, rezervační systém, telefonickou domluvu předem nebo schránku na rohové budově na nám. Míru 346.

 

UPOZORŇUJEME návštěvníky MěÚ Tišnov na POVINNOSTI

  • pohybovat se ve vnitřních prostorách úřadu s OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST (ústa, nos)
  • ihned po vstupu do budovy provést DEZINFEKCI RUKOU,
  • dodržovat min. 2m ODSTUP od jiných osob.

Osoby porušující tato nařízení budou z úřadu vykázány bez odbavení.

Děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup.


Úřední hodiny CzechPoint, vidimace a legalizace (od 12. 10. 2020 do odvolání)

Po:    7:00 - 12:00
St:   12:00 - 17:00

Úřední hodiny podatelny (od 12. 10. 2020 do odvolání)

- ústní podání do protokolu, písemná podání, informace

Po:   7:00 - 12:00
Út:  zavřeno
St:  12:00 - 17:00
Čt:  zavřeno
Pá: zavřeno

Úřední hodiny odborů MěÚ (od 12. 10. 2020 do odvolání)

Po:    7:00 - 12:00

St:   12:00 - 17:00


Informace o přítomnosti pracovníků:

S ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR, došlo od 2.5.2018, k odstranění signalizace přítomnosti zaměstnanců MěÚ Tišnov na webu města Tišnova.                      

VEDENÍ

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Starosta Bc. Jiří Dospíšil 549 439 811 jiri.dospisil zavináč tisnov.cz 111/1/303
1. místostarosta Ing. Karel Souček 549 439 818 karel.soucek zavináč tisnov.cz 111/1/304
Místostarosta Ing. Václav Šikula 549 439 812 vaclav.sikula zavináč tisnov.cz 111/1/305
Místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D. 549 439 820 martin.sebera zavináč tisnov.cz 111/1/304
Radní Aleš Navrátil 549 439 820 ales.navratil zavináč tisnov.cz 111/1/304

KANCELÁŘ TAJEMNICE

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Tajemnice Mgr. Iva Dvořáčková 549 439 712 iva.dvorackova zavináč tisnov.cz 346/3/413
Personalistka, asistentka tajemnice Bc. Kristina Ormston, DiS. 549 439 715 kristina.ormston zavináč tisnov.cz 346/3/412
Personalistka Bc. Libuše Suchánková 549 439 718 libuse.suchankova zavináč tisnov.cz 346/3/412
Právník Mgr. Kateřina Trtílková 549 439 713 katerina.trtilkova zavináč tisnov.cz 346/3/411


ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Náplň činnosti 

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí - pověřen vedením Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka 549 439 822 jaroslav.salajka zavináč tisnov.cz 117/příz./110
Sekretariát starosty Bc. Denisa Šmídková 549 439 813 denisa.smidkova zavináč tisnov.cz 111/1/302
Právník města Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka 549 439 819 jaroslav.salajka zavináč tisnov.cz 117/příz./109
Vnitřní kontrola, krizové řízení Ing. Kristýna Pekařová 549 439 821 kristyna.pekarova zavináč tisnov.cz 117/příz./108
Vnitřní kontrola, dotace Ing. Gabriela Nováková 549 439 825 gabriela.novakova zavináč tisnov.cz 117/příz./108
Kultura, sport, školství Ing. Daria Švecová 549 439 824 daria.svecova zavináč tisnov.cz 117/příz./106
Mobilní rozhlas, web, sociální sítě Jiří Dvořák 549 439 826 jiri.dvorak zavináč tisnov.cz 117/příz./106


ODBOR SPRÁVNÍCH A VNITŘNÍCH VĚCÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Dagmar Dvořáková 549 439 774 dagmar.dvorakova zavináč tisnov.cz 346/1/115
Podatelna, pošta Kristýna Dvořáková 549 439 711 kristyna.dvorakova zavináč tisnov.cz 346/1/107
Ludmila Girszewská 549 439 773 ludmila.girszewska zavináč tisnov.cz 346/1/107
Matrika, evidence obyvatel Mgr. Jitka Hamerníková 549 439 775 jitka.hamernikova zavináč tisnov.cz 346/1/117

Občanské průkazy
Cestovní doklady
Evidence obyvatel

Věra Králíková 549 439 778 vera.kralikova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Dana Kučerová 549 439 776 dana.kucerova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Iveta Nováčková 549 439 770 iveta.novackova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Přestupky Mgr. Taťána Pospíšilová 549 439 777 tatana.pospisilova zavináč tisnov.cz 346/3/408
Mgr. Miroslava Humpolíková 549 439 779 miroslava.humpolikova zavináč tisnov.cz 346/3/408
Marika Bervídová 549 439 780 marika.bervidova zavináč tisnov.cz 346/3/408
Majetek Iveta Jedličková, DiS. 549 439 772 iveta.jedlickova zavináč tisnov.cz 346/1/116
Správa IT Pavel Chadim 549 439 714 pavel.chadim zavináč tisnov.cz 346/3/409
Viktor Svída 549 439 784 viktor.svida zavináč tisnov.cz 346/3/409


ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Alena Doležalová 549 439 755 alena.dolezalova zavináč tisnov.cz 346/2/312
Referentky odboru Ing. Hana Červenková 549 439 757 hana.cervenkova zavináč tisnov.cz 346/2/312a
Ing. Natálie Konečná 549 439 733 natalie.konecna zavináč tisnov.cz 346/2/312
Administrativa, památková péče Bc. Eva Patloková 549 439 749 eva.patlokova zavináč tisnov.cz 346/2/311
Územně analytické podklady Mgr. Pavel Lunda 549 439 732 pavel.lunda zavináč tisnov.cz 346/2/311
Závazná stanoviska OÚP Ing. Daniela Koudelková 549 439 765 daniela.koudelkova zavináč tisnov.cz 346/2/311


ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Bc. Soňa Matušková 549 439 719 sona.matuskova zavináč tisnov.cz 346/3/406
Administrativa Hana Dospíšilová 549 439 750 hana.dospisilova zavináč tisnov.cz 346/2/310
Referenti Stavebního úřadu Petra Cíková 549 439 754 petra.cikova zavináč tisnov.cz 346/2/316
Ing. Dana Kratochvílová 549 439 751 dana.kratochvilova zavináč tisnov.cz 346/2/317
Ivana Havlišová 549 439 753 ivana.havlisova zavináč tisnov.cz 346/2/315
Ing. Monika Svobodová 549 439 748 monika.svobodova zavináč tisnov.cz 346/2/318
Ing. Michaela Trdá 549 439 758 michaela.trda zavináč tisnov.cz 346/2/314
Petra Muselíková Vladíková 549 439 761 petra.muselikova zavináč tisnov.cz 346/2/313

ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Mgr. Ing. Renata Loubalová 549 439 720 renata.loubalova zavináč tisnov.cz 346/1/211
Řidičské průkazy, bodové hodnocení řidičů, paměťové karty Kateřina Lepková 549 439 737 katerina.lepkova zavináč tisnov.cz 346/příz/112
Hana Pulkrábková 549 439 738 hana.pulkrabkova zavináč tisnov.cz 346/příz/112
Evidence vozidel
Silvie Sobotková 549 439 739 silvie.sobotkova zavináč tisnov.cz 346/1/209
Jana Kloboučníková 549 439 736 jana.kloboucnikova zavináč tisnov.cz 346/1/210
Dovozy, stavby a přestavby vozidel, evidence vozidel, zkušební komisař Ing. Daniel Richter 549 439 785 daniel.richter zavináč tisnov.cz 346/1/209
Vladimír Vařílek 549 439 735 vladimir.varilek zavináč tisnov.cz 346/1/209
Speciální stavební úřad Svatava Hanáková 549 439 756 svatava.hanakova zavináč tisnov.cz 346/1/212
Silniční správní úřad Luboš Dvořáček 549 439 752 lubos.dvoracek zavináč tisnov.cz 346/1/213
Dopravní přestupky Mgr. Simona Krapková 549 439 759 simona.krapkova zavináč tisnov.cz 346/1/208
Dopravní přestupky, námitkové řízení – záznamy bodů, taxislužba   549 439 717   346/1/209
Registrace živnostenského a zemědělského podnikání Bc. Vladimíra Řepová 549 439 734 vladimira.repova zavináč tisnov.cz 346/2/302
Bc. Martina Tichá 549 439 760 martina.ticha zavináč tisnov.cz 346/2/302
Kontrola živnostenského a zemědělského podnikání Mgr. Miroslava Strnadová 549 439 781 miroslava.strnadova zavináč tisnov.cz 346/2/307
Ladislav Pulkrábek 549 439 782 ladislav.pulkrabek zavináč tisnov.cz 346/2/307


ODBOR FINANČNÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Petra Jůzová 549 439 815 petra.juzova zavináč tisnov.cz 111/1/324
Účetnictví Ing. Anna Sklenářová 549 439 839 anna.sklenarova zavináč tisnov.cz 111/1/322
Účetnictví, evidence majetku Bc. Tereza Králová 549 439 840 tereza.kralova zavináč tisnov.cz 111/1/322
Místní poplatky, pohledávky, příjmy Helena Marvánková 549 439 843 helena.marvankova zavináč tisnov.cz 111/1/321
Závazky, výdaje Hana Marvanová 549 439 842 hana.marvanova zavináč tisnov.cz 111/1/323
Pokladna, mzdy Jitka Halamová, DiS. 549 439 841 jitka.halamova zavináč tisnov.cz 111/1/321
Poplatek za komunální odpad, pohledávky Alena Lásková 549 439 838 alena.laskova zavináč tisnov.cz 111/1/323
Bankovní operace, poplatek za komunální odpad Iva Maloňová, DiS. 549 439 844 iva.malonova zavináč tisnov.cz 111/1/323


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Mgr. Michal Kudláček, DiS. 549 439 721 michal.kudlacek zavináč tisnov.cz 346/1/217
sociální práce v přenesené působnosti, sociální kurátor Veronika Sajková, DiS. 549 439 763 veronika.sajkova zavináč tisnov.cz 346/1/214
Renáta Malásková, DiS. 549 439 764 renata.malaskova zavináč tisnov.cz 346/1/214
Sociálně-právní ochrana dětí Eva Janásová 549 439 745 eva.janasova zavináč tisnov.cz 346/1/216
Bc. Lenka Šprochová 549 439 743 lenka.sprochova zavináč tisnov.cz 346/1/219
Petra Zemanová, DiS. 549 439 744 petra.zemanova zavináč tisnov.cz 346/1/218a
Magdaléna Urbánková, DiS. 549 439 746 magdalena.urbankova zavináč tisnov.cz 346/1/215
Kurátor pro mládež Mgr. Radka Wágnerová, DiS. 549 439 747 radka.wagnerova zavináč tisnov.cz 346/1/218b


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí, ochrana přírody a krajiny Mgr. Zdeněk Gajdoš 549 439 817 zdenek.gajdos zavináč tisnov.cz 117/1/210
Státní správa lesů Bc. Václav Štěpánek 549 439 832 vaclav.stepanek zavináč tisnov.cz 117/1/207
Vodní hospodářství Ing. Jiřina Čechovičová 549 439 833 jirina.cechovicova zavináč tisnov.cz 117/1/209
Ing. Jana Navrátilová 549 439 835 jana.navratilova zavináč tisnov.cz 117/1/209
Ing. Petra Křivanová

549 439 769

petra.krivanova zavináč tisnov.cz 117/1/209
Ochrana ZPF a ochrana ovzduší Ing. Ondřej Šindelář 549 439 836 ondrej.sindelar zavináč tisnov.cz 117/1/206
Ochrana ZPF Ing. Milena Valentová 549 439 834 milena.valentova zavináč tisnov.cz 117/1/206
Odpadové hospodářství Ing. Radek Holíček 549 439 814 radek.holicek zavináč tisnov.cz 117/1/208
Státní správa myslivosti a rybářství Ing. Veronika Požárová 549 439 831 veronika.pozarova zavináč tisnov.cz 117/1/207

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí odboru, veřejná zeleň Bc. et Bc. Yara Sukeníková 549 439 830 yara.sukenikova zavináč tisnov.cz 111/příz/221
Pozemky Ing. Ladislav Suchomel 549 439 860 ladislav.suchomel zavináč tisnov.cz 111/příz/222
Nebytové prostory Radim Král - vedoucí oddělení  549 439 859 radim.kral zavináč tisnov.cz 111/příz/223
Ing. Petra Sedláčková 549 439 852 petra.sedlackova zavináč tisnov.cz 111/příz/223
Byty Kateřina Smetanová 549 439 850 katerina.smetanova zavináč tisnov.cz 111/příz/204
Odpady, dětská hřiště, mobiliář Ing. Ondřej Vrtěl 549 439 862 ondrej.vrtel zavináč tisnov.cz 111/příz/221
Veřejná prostranství, hřbitovy Eva Zavřelová 549 439 851 eva.zavrelova zavináč tisnov.cz 111/příz/221
Veřejné osvětlení a komunikace Stanislav Šváb, DiS. 549 439 829 stanislav.svab zavináč tisnov.cz 111/příz/214
Komunální služby Jaroslav Kopáček - vedoucí oddělení 608 717 463 jaroslav.kopacek zavináč tisnov.cz 111/příz/214

ODBOR INVESTIC A PROJEKTOVÉ PODPORY

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Miroslava Vyhňáková 549 439 816 miroslava.vyhnakova zavináč tisnov.cz 111/příz/202
Investice Ing. Tereza Menoušková 549 439 853 tereza.menouskova zavináč tisnov.cz 111/příz/205
Ing. Zbyněk Košťál 549 439 855 zbynek.kostal zavináč tisnov.cz 111/příz/205
Bc. Vojtěch Kinc 549 439 856 vojtech.kinc zavináč tisnov.cz 111/příz/204
Projektová manažerka Ing. Eva Švecová 549 439 854 eva.svecova zavináč tisnov.cz 111/příz/203
Sabina Dvořáková 549 439 857 sabina.dvorakova zavináč tisnov.cz 111/příz/203