Finanční výbor

 

Předsedkyně Ing. Libuše Čermáková  
Místopředseda Vladimír Lieberzeit  
Tajemnice Jitka Halamová  
Členové Ing. Albín Mašek  
Helena Randová  
Mgr. Jindřich Kačer  
Ing. Michaela Škopíková  
Ivo Dušek  
   
   

Plán práce Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019

9. ledna,  27. března, 5. června, 28. srpna, 6. listopadu

 

Stránky