Finanční výbor

 

Předsedkyně Ing. Libuše Čermáková
Místopředseda Vladimír Lieberzeit
Členové Ing. Albín Mašek
Helena Randová
Mgr. Jindřich Kačer
Ing. Michaela Škopíková
Ivo Dušek
 
Tajemnice Jitka Halamová

Plán práce Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova na rok 2021

31.3., 31.5./2.6., 30.8./1.9., 22.11./24.11.

Změny termínů jednání jsou vyhrazeny