Osadní výbor Hájek - Hajánky

Předseda Ladislav Kotouček  
Místopředsedkyně Pavlína Pospíšilová  
Členové Josef Dvořák  
Jaroslav Girszewski  
Hana Chromá  
Petr Malášek  
Radovan Kotouček