Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda Štěpán Pilný                              
Místopředseda Jiří Habart
Členové Tomáš Hudec
Aleš Drlík
Petr Plíšek
Jiří Sokol
Bc. Marek Wágner
Jana Boudná, DiS. 
Mgr. Michal Kudláček
   
Tajemník

Stanislav Šváb, DiS.

Zápisy z jednání komise pro dopravu a bezpečnost z roku 2020

Zápisy z jednání komise pro dopravu a bezpečnost z roku 2019

Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova 5/15

Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova