Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda Štěpán Pilný                              
Místopředseda Jiří Habart
Členové Tomáš Hudec
Aleš Drlík
Petr Plíšek
Jiří Sokol
Mgr. Antonín Klika
Mgr. Jana Jarošová, DiS.
Mgr. Michal Kudláček
   
Tajemník Dana Kadlecová

Zápisy z jednání komise pro dopravu a bezpečnost z roku 2020

Zápisy z jednání komise pro dopravu a bezpečnost z roku 2019

Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova 5/15

Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova