Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda Štěpán Pilný                              
Místopředseda Jiří Habart
Členové Tomáš Hudec
Aleš Drlík
Petr Plíšek
Jiří Sokol
Mgr. Antonín Klika
Mgr. Jana Jarošová, DiS.
Mgr. Michal Kudláček
   
Tajemník

Stanislav Šváb, DiS.

Zápisy z jednání komise pro dopravu a bezpečnost z roku 2020

Zápisy z jednání komise pro dopravu a bezpečnost z roku 2019

Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova 5/15

Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova