Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda Štěpán Pilný                                                               
Místopředseda Jiří Habart  
Tajemnice Renata Korčeková  
Členové Tomáš Hudec  
Aleš Drlík  
Petr Plíšek  
Jiří Sokol  
Bc. Marek Wágner  
Jana Boudná, DiS.   
Mgr. Michal Kudláček  

Zápisy z jednání komise pro dopravu a bezpečnost z roku 2019

Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova 5/15

Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova