Komise pro komunitní plánování sociálních služeb

Předsedkyně Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
Místopředsedkyně Ing. Mgr. Marie Sendlerová
Členové Eduard Seidl
  Jarmila Ondrová
  Mgr. Jolana Novotná
  Štěpán Špaček
  Ing. Jiřina Frýbová
  Ludmila Cvrkalová
  Ing. Jaroslava Klapalová
  PhDr. Michaela Hofstetrová Knotková
  PhDr. Jana Hutařová
  Bc. Věra Dvořáková
  Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
   
Tajemník Mgr. Michal Kudláček, DiS