Komise pro komunikaci a média

Předseda Michal Kadlec                             
Místopředsedkyně    
Tajemník Jiří Dvořák                                      
Členové Mgr. Barbora Kulhánková  
Ing. Jan Kos  
Mgr. Jan Brdíčko  
Mgr. Pavla Veselá Hanusová  
Mgr. Pavel Hanák  
Ing. Miroslav Pálka  

Pravidelná jednání komise se v roce 2019 uskuteční v následujících termínech: 16. ledna, 13. února, 20. března, 17. dubna, 15. května, 19. června, 21. srpna, 18. září, 16. října, 13. listopadu, 11. prosince. 

Změny termínů jednání komise jsou vyhrazeny.

 

Místo konání: kancelář MěKS Tišnov, ul. Mlýnská, Tišnov

Obvyklá doba konání: od 16.30 hod