Komise pro kulturu a cestovní ruch

Předsedkyně PhDr. Irena Ochrymčuková                                                              
Místopředseda Tomáš Buzrla  
Členové Ing. Radka Štěpanovská, Ph.D.  
PaedDr. Petra Kappelová  
Michal Kadlec   
Ing. Marcela Wágnerová  
Barbora Peterková  
Mgr. Jan Brdíčko  
Mgr. Tomáš Zouhar  
PhDr. Josef Zacpal  
Zdeněk Jílek  
     
Tajemnice Ing. Daria Švecová  

Zápisy z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z roku 2020

Zápisy z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z roku 2014