Výbor pro strategické plánování

Výbor pro strategické plánování byl zrušen ke dni 16.12.2019.