Zvláštní orgány města

Dle ustanovení § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v připadech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. Na území správního obvodu města Tišnova jsou zřízeny následující zvláštní orgány:

na základě § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

na základě § 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.