Rodina

Nadpis
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku
Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky
Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě/mimo dobu
Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
Vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
Narození dítěte – vydávání rodných listů (prvopis)
Souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti
Úmrtí – vydávání úmrtních listů (prvopis)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně
Změna jména a příjmení
Příjmení po rozvodu manželství
Ženská příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Uzavření registrovaného partnerství
Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)
Stížnost na podnikatele
Zařazení dětí do základní školy
Zařazení dětí do mateřské školy
Vdovský důchod
Vdovecký důchod
Sirotčí důchod
Pohřebné
Změna výše výživného k nezletilému dítěti
Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte
Úprava styku rodiče s dítětem
Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu
Svěření dítěte do předpěstounské péče
Svěření dítěte do předadopční péče
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Rodičovský příspěvek
Průkaz osoby se zdravotním postižením
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek na živobytí
Příspěvek na péči
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na bydlení
Přídavek na dítě
Porodné
Peněžitá pomoc v mateřství
Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let)
Mimořádná okamžitá pomoc
Doplatek na bydlení
Příspěvek při ukončení pěstounské péče (dávka pěstounské péče)
Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče)
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče)
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče)
Odměna pěstouna (dávka pěstounské péče)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Raná péče
Porodné
Peněžitá pomoc v mateřství
Rozvod manželství
Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Předčasný starobní důchod
Odchod do starobního důchodu
Bydlení pro seniory
Pronájem hrobového místa