Rezervační systém

VSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU WebCall

 

Objednání na termín   Zrušení rezervace

 


ÚŘEDNÍ DNY jsou navíc dočasně ROZŠÍŘENY o úterý a čtvrtek 7:30 - 10:30 h (pouze pro občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady) 

 >> v zájmu ochrany Vašeho zdraví vás žádáme, abyste pro vyřizování svých záležitostí využívali výhradně rezervační systém pro vybrané agendy nebo se lze objednat telefonicky.

UPOZORŇUJEME návštěvníky úřadu na povinnost nosit roušku zakrývající ústa a nos, ihned po vstupu do budovy provést dezinfekci rukou a následně dodržovat min. 2m odstup od jiných osob. Osoby porušující tato nařízení budou z budovy vykázány bez odbavení. Důvodem těchto preventivních opatření je ochrana zdraví občanů i pracovníků úřadu v souvislosti s možným šířením nákazy Covid-19.

Děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup.


 

Vítejte na stránce rezervačního systému MěÚ Tišnov.

Máte možnost se objednat na

MěÚ Tišnov (úřední hodiny) - volné termíny jsou uvedeny po výběru kalendáře

Tiskárna
pořadového čísla

OSVV

Žádost PAS/OP
Výdej OP/CD - určeno pouze pro vyzvednutí  hotových OP/CD
Trvalý pobyt,matrika

ANO
(nutný PIN)

ODŽÚ Registrace vozidel
Technici (dovozy)
Řidičské průkazy, paměťové karty
ANO
(nutný PIN)
ODŽÚ Živnostenský úřad NE
OSŘ
od 5.6.2020

Petra Cíková - Tišnov (část D)- Borovník, Drahonín, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves + Prosatín, Kuřimské Jestřabí + Blahoňov, Lomnička, Lubné, Níhov, Rojetín, Řikonín + Kutiny, Šerkovice

Ivana Havlišová - Tišnov (část C + Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov)- Hradčany, Malhostovice + Nuzířov, Sentice, Železné

Ing. Michal Lukášek -  Tišnov (část B), Dolní Loučky + Střemchoví, Horní Loučky, Kaly + Zahrada, Olší + Rakové + Klokočí +Litava, Pernštejnské Jestřabí + Maňová + Husle + Jilmoví, Skryje + Boudy, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka, Žďárec + Víckov + Ostrov

Petra Vladíková Muselíková - Březina, Deblín, Heroltice, Nelepeč + Žernůvka, Svatoslav, Úsuší + Čížky, Vohančice

Ing. Dana Kratochvílová - Tišnov (část A), Borač + Podolí, Černvír, Doubravník + Křižovice, Nedvědice + Pernštejn, Předklášteří, Štěpánovice

Ing. Monika Svobodová - Drásov, Skalička, Všechovice

NE
VEDENÍ Bc. Jiří Dospíšil - starosta
Ing. Karel Souček - 1. místostarosta
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. - místostarosta
Ing. Václav Šikula - místostarosta
NE

DŮLEŽITÉ! - místo je vybaveno tiskárnou pořadových lístků

Náměstí Míru 346, přízemí OSVV - občanské průkazy / cestovní pasy / matrika / trvalý pobyt
Náměstí Míru 346, přízemí ODŽÚ - řidičské průkazy / paměťové karty
Náměstí Míru 346, 1. patro ODŽÚ - registrace vozidel / dovozy

Rezervační systém je propojen s vyvolávacím systémem v budově MěÚ Tišnov, náměstí Míru 346 a jeho použití je snadné.

Kliknutím na aktivní odkaz požadované agendy se Vám zobrazí kalendář s nabídkou termínů. Po zvolení termínu v tomto kalendáři a po zadání jména a příjmení Vám bude přiděleno rezervační číslo. S tímto číslem se v uvedený den a hodinu dostavte na příslušné pracoviště a zadejte Vaše rezervační číslo do terminálu vyvolávacího systému v nabídce "Objednaní klienti". Terminál Vám vydá pořadový lístek pro přepážku. Na přepážku budete voláni ihned jako další klient v pořadí (časová tolerance je +- 15 minut).

Mimo tento interval (zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený kód nezná a proto jej nemůže akceptovat. V takovém případě se přihlaste jako běžný neobjednaný klient o lístek s požadovanou činností a budete obslouženi v pořadí došlých klientů.


Je však třeba pamatovat na to, že jeden občan (např. jedna žádost o pas)= jeden úkon (jeden rezervační lístek). Pokud přijde třeba celá rodina, musí si zamluvit čas jako Novák 1, Novák 2, Novák 3 atd. To znamená, že se přihlásí do systému tolikrát, o kolik dokladů bude žádat. Pokud už není volný čas za sebou, buď si vyhledá jiný - třeba příští týden nebo za 14 dní a nebo bude jeden Novák v 8:00 a druhý třeba až v 10:00.

 

DŮLEŽITÉ! - místo není vybaveno tiskárnou pořadových lístků

Náměstí Míru 346, 2. patro ODŽÚ - živnostenský úřad
Náměstí Míru 346, 2. patro OSŘ  - stavební úřad
Náměstí Míru 111, 1. patro Vedení MěÚ Tišnov

Kliknutím na aktivní odkaz požadované agendy se Vám zobrazí kalendář s nabídkou termínů.

Po zvolení termínu v tomto kalendáři a po zadání jména a tel. čísla Vám bude zarezervován požadovaný termín s přesným časem schůzky. V uvedený den se dostavte 5 minut před zamluveným termínem.

Žádný lístek na místě nebude vydáván, pouze nahlašte svoji přítomnost sekretářce/referentovi.
 

Pokud jste si objednali vaši návštěvu v rezervačním systému a nemůžete přijít, zrušte vaši rezervaci co nejdříve! Uvolníte tím termín jinému klientovi. Zrušení rezervace

vs_kadlec_osvvsekreatriat