Rezervační systém

Webcall

Vítejte na stránce rezervačního systému MěÚ Tišnov.

Máte možnost se objednat na

pondělí, středa od 8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, pátek od 8:00 - 11:00 Zrušení rezervace
OSVV

Žádost PAS

Žádost OP
Trvalý pobyt,matrika, ověřování, podpisů a listin

Výdej OP/CD - určeno pouze pro vyzvednutí  hotových OP/CD
 
ODŽÚ Registrace vozidel
Technici (dovozy)
Řidičské průkazy, paměťové karty
 

 

Vedení MěÚ Tišnov (úřední hodiny) - volné termíny jsou uvedeny po výběru kalendáře Zrušení rezervace
Bc. Jiří Dospíšil
starosta

 

Ing. Karel Souček
1. místostarosta

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
místostarosta

Ing. Václav Šikula
místostarosta


vs_kadlec_osvv

Zde si nyní můžete objednat vaši návštěvu pro vyřízení. Rezervační systém je propojen s vyvolávacím systémem v budově MěÚ Tišnov, náměstí Míru 346 a jeho použití je snadné.

Kliknutím na aktivní odkaz požadované agendy se Vám zobrazí kalendář s nabídkou termínů.

Po zvolení termínu v tomto kalendáři a po zadání jména a příjmení Vám bude přiděleno rezervační číslo. S tímto číslem se v uvedený den a hodinu dostavte na příslušné pracoviště a zadejte Vaše rezervační číslo do terminálu vyvolávacího systému v nabídce "Objednaní klienti". Terminál Vám vydá
pořadový lístek pro přepážku. Na přepážku budete voláni ihned jako další
klient v pořadí (časová tolerance je +- 15 minut).

!!! POZOR !!!
Je však třeba pamatovat na to, že jeden občan (např. jedna žádost o pas)= jeden úkon (jeden rezervační lístek). Pokud přijde třeba celá rodina, musí si zamluvit čas jako Novák 1, Novák 2, Novák 3 atd. To znamená, že se přihlásí do systému tolikrát, o kolik dokladů bude žádat. Pokud už není volný čas za sebou, buď si vyhledá jiný - třeba příští týden nebo za 14 dní a nebo bude jeden Novák v 8:00 a druhý třeba až v 10:00.

Vyberte, jakou záležitost chcete vyřizovat:

Náměstí Míru 346, přízemí

OSVV - občanské průkazy / cestovní pasy / matrika / ověřování podpisů
Odbor dopravy - řidičské průkazy / paměťové karty

tlačítko činnosti potřebné doklady

Žádost PAS

nový cestovní doklad

aktuální potřebné doklady na portal.gov.cz
- občanský průkaz
- rodný list
- osvědčení o státním občanství ČR, pokud se občan nebo jeho rodiče narodili v cizině, starý CP

Žádost OP nový občanský průkaz aktuální potřebné doklady na portal.gov.cz
Výdej OP/CD určeno pouze pro vyzvednutí  hotových OP/CD  

Trvalý pobyt
matrika

- trvalý pobyt
- sňatky
- úmrtí

- ostatní

- ověřování podpisů a listin

 

Řidičské průkazy

- podání žádosti o vystavení řidičského průkazu – prvopis, rozšíření ŘO

- podání žádosti o výměnu řidičského průkazu – konec platnosti, změna údajů

- podání žádosti o vystavení řidičského průkazu včetně záznamu o profesní způsobilosti řidiče

- vyzvednutí vyrobeného řidičského průkazu

- platný doklad totožnosti
- stávající řidičský průkaz byl-li vydán
- 200,- Kč nejedná-li se o výměnu řidičského průkazu ze zákona
- potvrzení o školení profesní způsobilosti řidiče (originál)

Paměťové karty - podání žádosti o vystavení paměťové karty řidiče

- podání žádosti o vystavení paměťové karty vozidla

- podání žádosti o vystavení servisní paměťové karty

- platný doklad totožnosti
- řidičský průkaz
- 700,- Kč
- výpis z živnostenského listu(karta vozidla, servisní karta)
- plná moc(karta vozidla, servisní karta)

Náměstí Míru 346, 1. patro

Odbor dopravy - registrace vozidel / technici (dovozy)

tlačítko činnosti potřebné doklady

Registrace vozidel

zápis vozidla do registru silničních vozidel
nutno provést do 10 dnů
schválená technická způsobilost vozidla = doklady od vozidla
zelená karta - platná
v případě zastupování úředně ověřená plná moc
doklad totožnosti
doklad o technické prohlídce-jedná-li se o provozované vozidlo
protokol o evidenční kontrole-nejedná-li se o nové vozidlo
v případě jednotlivě dovezeného vozidla ještě:
doklad o zaplacení DPH
další doklady např. ES prohlášení o shodě – COC list
dokumentaci obsahující údaje potřebné pro vydání technického průkazu vozidla
zápis změny vlastníka, provozovatele schválená technická způsobilost vozidla = doklady od vozidla (velký a malý TP)
zelená karta – platná
v případě zastupování úředně ověřená plná moc
doklad totožnosti
protokol o evidenční kontrole ne starší 14 dnů
změny údajů v TP
změna bydliště - stěhování
změna barvy
zápis tažného zařízení
zápis LPG atd.
nutno provést do 10 dnů
schválená technická způsobilost vozidla = doklady od vozidla (velký a malý TP)
v případě zastupování plná moc
doklad totožnosti
další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
vyřazení vozidla z provozu
nutno provést do 10 dnů
schválená technická způsobilost vozidla = doklady od vozidla (velký a malý TP)
v případě zastupování plná moc
doklad totožnosti
registrační značky nebo policejní protokol u krádeže
zánik vozidla - nutné provést do 10 dnů od likvidace nebo zániku schválená technická způsobilost vozidla = doklady od vozidla (velký a malý TP)
v případě zastupování plná moc
doklad totožnosti
registrační značky
doklad o ekologické likvidaci nebo potvrzení o zničení vozidla
vývoz vozidla
nutno provést do 10 dnů
schválená technická způsobilost vozidla = doklady od vozidla (velký a malý TP)
v případě zastupování plná moc
doklad totožnosti
registrační značky

 

Náměstí Míru 111, 1. patro

Vedení MěÚ Tišnov (úřední hodiny)

sekreatriat

Kliknutím na aktivní odkaz požadované agendy se Vám zobrazí kalendář s nabídkou termínů.

Po zvolení termínu v tomto kalendáři a po zadání jména a tel. čísla Vám bude zarezervován požadovaný termín s přesným časem schůzky. V uvedený den se dostavte 5 minut před zamluveným termínem na náměstí Míru 111, sekretariát starosty.

Žádný lístek na místě nebude vydáván, pouze nahlašte svoji přítomnost sekretářce.

 

Vedení MěÚ Tišnov (úřední hodiny) - volné termíny jsou uvedeny po výběru kalendáře Zrušení rezervace
Bc. Jiří Dospíšil
starosta
Ing. Václav Šikula
1. místostarosta
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
místostarosta
Ing. Karel Souček
místostarosta

 

Pokud jste si objednali vaši návštěvu v rezervačním systému a nemůžete přijít, zrušte vaši rezervaci co nejdříve! Uvolníte tím termín jinému klientovi. Zrušení rezervace