Městská policie

Městská policie zahájila činnost 1.7.2014.

Pracovní doba strážníků je nepravidelná, s ohledem na aktuální dění a potřeby města.

Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 3/2014 dne 28.4.2014 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o zřízení Městské policie Tišnov (dále jen "MP Tišnov) s účinností od 1.6.2014.

MP Tišnov je orgánem města Tišnova. MP Tišnov se, mimo jiné, řídí zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., ze dne 6.12.1991 O obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činností MP Tišnov je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území našeho města, dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a činí opatření k nápravě, podílí se na prevenci kriminality, dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích apod.

Ze zákona má MP Tišnov působnost v rozsahu územní působnosti města Tišnova.

Kontakty:

Městská policie Tišnov
Radniční 14
666 19 Tišnov

Pracovní doba:

PO-PÁ 06:00 - 22:00 hod.
PÁ, SO 22:00 - 03:00 hod.
SO       18:45 - 03:00 hod.

Každou středu je od 7 do 17 hod zajištěna přítomnost strážníka pro styk s veřejností a projednávání přestupků, v jiné dny po telefonické domluvě předem.

 

V případě nepřítomnosti strážníků z důvodu výjezdu volejte tel. č.: +420 603 577 252

S dotazy se na nás obracejte i e-mailem: policie@tisnov.cz

 

Vedoucí strážník
Jiří Sokoljiri.sokol@tisnov.cz

Strážník
Libor Matoušeklibor.matousek@tisnov.cz

Strážník
Iveta Klepáčková

iveta.klepackova@tisnov.cz

Strážník
Karel Pavlík DiS.

karel.pavlik@tisnov.cz

 
Strážník
Erich Kovačík

erich.kovacik@tisnov.cz

Strážník
Kristýna Hanelová

kristyna.hanelova@tisnov.cz

Úkoly strážníků:

 1. přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 8. odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

Městský kamerový systém

Strážníci městské policie Tišnov mají v kompetenci dohled prostřednictvím následujících kamer městského kamerového systému.

 

  Umístění Pohled Umístění záznamu Pozn.
1 nám. Míru 111 otočná OO PČR Tišnov  
2 Lomnická x Králova otočná OO PČR Tišnov  
3 nám. Míru x Riegrova otočná OO PČR Tišnov  
4 Riegrova x Dvořákova otočná OO PČR Tišnov  
5 Jungmannova x Janáčkova otočná OO PČR Tišnov  
6 Janáčkova x Nádražní otočná OO PČR Tišnov  
7 U střelnice 366, koupaliště vjezd do areálu budova koupaliště, 2. NP  
8 U střelnice 366, koupaliště stojany na kola budova koupaliště, 2. NP  
9 U střelnice 366, koupaliště pokladna budova koupaliště, 2. NP  
10 U střelnice 366, koupaliště nohejbalové hřiště budova koupaliště, 2. NP  
11 Brněnská 7, GJD, vchod - budova otočná GJD, sklad, 1. NP  
12 Brněnská 7, GJD, interiér galerie vstup 1 GJD, sklad, 1. NP  
13 Brněnská 7, GJD, interiér galerie vstup 2 GJD, sklad, 1. NP  
14 Brněnská 7, GJD, interiér galerie prostor GJD, sklad, 1. NP  
15 nám Míru 120, TIC úschovna kol TIC, recepce  
16 nám Míru 120, TIC vstup do objektu TIC, recepce  
17 nám. Míru 111, FO MěÚ Tišnov kancelář 1 MěÚ Tišnov, serverovna  
18 nám. Míru 111, FO MěÚ Tišnov pokladna MěÚ Tišnov, serverovna  
19 Cáhlovská 1861 otočná Cáhlovská 1861  
20 Smíškova, víceúčelové hřiště otočná Smíškova, pokladna  
21 Nový park, budova občerstvení  2x Otočná, pevná Budova občerstvení *
22 MP Tišnov 2x Vchod, čekárna MP Tišnov  

Vysvětlivky:

*) kamerový systém vč. záznamových zařízení bude teprve realizován.

Související předpisy

 • zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii")
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhlášky a nařízení města

 

Služební vozidlo Městské policie Tišnov

Městská policie Tišnov je od října 2015 pro služební účely vybavena služebním vozidlem Dacia Dokker. Jedná se o multifunkční MPV, které bylo zvoleno právě s ohledem na různé možnosti využití. Vozidlo je vybaveno benzinovým motorem 1.6 SCe s výkonem 75 kW, zavazadlový prostor má 800 litrů, je vybaveno světelným a zvukovým výstražným zařízením, megafonem, zastavovacími nápisy STOP, vnitřní mříží pro ochranu posádky, omyvatelnými potahy zadních sedadel a dalšími doplňky.