Komise pro rozvoj města

Předseda Ing. Luboš Chvíla                                                   
Místopředseda Ing. František Svoboda  
Tajemnice Sabina Dvořáková  
Členové Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. Ing. Václav Drhlík
Kateřina Navrátilová Mgr. Lubomír Peterka
Ing. Miroslav Pálka  
Ing. Radek Benc  
Ing. arch. Helena Chvílová  
Ing. arch. Zdeňka Vydrová