Komise pro rozvoj města

Předseda Ing. Luboš Chvíla                                                   
Místopředseda Ing. František Svoboda  
Členové Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. Ing. Václav Drhlík
Kateřina Navrátilová Mgr. Lubomír Peterka
Ing. Miroslav Pálka Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Ing. Radek Benc

Ing. arch. Helena Chvílová

     

Tajemnice

Sabina Dvořáková