Výbory zastupitelstva

Výbory zřizuje dle ustanovení §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo, jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo obce vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor.

Ve volebním období 2018-2022 jsou zřízeny následující výbory zastupitelstva:

Činnost výborů je popsána v platném Jednacím řádu výborů Zastupitelstva města Tišnova.

.