Úřední deska

Nadpis Platnost
VV - územní rozhodnutí Areál ZA MLÝNEM TIŠNOV 20.4.2021 - 6.5.2021
VV - Usnesení a sdělení - Mateřská škola v k.ú. Tišnov 19.4.2021 - 5.5.2021
Aukční vyhláška - k.ú. Lubné 19.4.2021 - 12.5.2021
Svolání Zastupitelstva JMK ke 4. zasedání dne 29. dubna 2021 19.4.2021 - 30.4.2021
Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie - Štěpánovice 15.4.2021 - 1.5.2021
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přestavba podkroví - administrativa Steinhauser s.r.o 14.4.2021 - 30.4.2021
VV - Oznámení návrhu OOP k omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 14.4.2021 - 26.4.2021
VV - OOP - stanovení úpravy provozu - Vohančice, přípojka splaškové kanalizace 13.4.2021 - 29.4.2021
VV - Oznámení návrhu OOP k omezení užívání pitné vody ve Veselí - Lomnice 13.4.2021 - 26.4.2021
VV - Oznámení návrhu OOP k omezení užívání pitné vody v obci Běleč a v její místní části Křeptov 13.4.2021 - 26.4.2021
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 12.4.2021 - 31.12.2023
Svolání Zastupitelstva města Tišnova k zasedání č. 2/2021 9.4.2021 - 20.4.2021
VV - OOP - stanovení úpravy provozu - Uzavírka železničního přejezdu, Černvír 9.4.2021 - 25.4.2021
VV - OOP - stanovení úpravy provozu - Uzavírka železničního přejezdu, Nedvědice 9.4.2021 - 25.4.2021
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/128 8.4.2021 - 21.6.2021
VV - OOP - stanovení úpravy provozu - místní komunikace č. 32c - ulice Purkyňova, Tišnov 8.4.2021 - 24.4.2021
Oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online - Sčítání 2021 8.4.2021 - 12.5.2021
Oznámení – Návrh závěrečného účtu za rok 2020 31.3.2021 - 30.6.2021
Výzva- Uklízeč/ka 26.3.2021 - 20.4.2021
VV - Oznámení - zahájení společného řízení - Nelepeč, aktivní stáj 24.3.2021 - 24.4.2021
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 17.3.2021 - 12.5.2021
Oznámení - Rozpočtová opatření 2021 2.3.2021 - 31.5.2022
OZNÁMENÍ - Rozpočet města Tišnova na rok 2021 6.1.2021 - 31.5.2022
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 6.1.2021 - 31.5.2025
Oznámení k ohlašovací povinnosti k místním poplatkům 4.1.2021 - 31.12.2021
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných lidí v katastru nemovitostí 2.11.2020 - 3.12.2021
VV OOP - změna kalamitní situace v lesích ČR 28.7.2020 - 31.12.2022
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2019 10.7.2020 - 30.6.2021
Závěrečný účet za rok 2019 - schválený - DSO Tišnovsko 26.6.2020 - 30.6.2021
Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů 20.5.2020 - 20.5.2021
Oznámení - Závěrečný účet za rok 2019 28.4.2020 - 31.7.2021
VV OOP - opatření v lesích na území České republiky - kůrovcová kalamita 6.4.2020 - 31.12.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1.4.2020 - 30.4.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 16.3.2020 - 31.12.2023
Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov 28.2.2020 - 31.12.2035
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
UZSVM - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 14.9.2017 - 31.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 23.2.2017 - 31.12.2023
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 7.3.2016 - 31.12.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 23.12.2015 - 31.12.2023

Stránky