Úřední deska

Nadpis Platnost
Regionální investiční strategie Jihomoravského kraje 25.3.2020 - 10.4.2020
Výběrové řízení pro obsazení pozice - Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí (právník, přestupky) 25.3.2020 - 28.4.2020
Mimořádná opatření v souvislosti s hrozbou šíření nákazy koronavirem 24.3.2020 - 24.4.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Zařízení k rekreaci obyvatel lokality" - Drásov 24.3.2020 - 9.4.2020
Doporučení obyvatelům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu 19.3.2020 - 19.4.2020
Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti a mládež - MŠ Sluníčko 19.3.2020 - 19.4.2020
Záměr prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově 19.3.2020 - 24.5.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2020 č. 249 19.3.2020 - 19.4.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2020 č. 248 19.3.2020 - 19.4.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2020 č. 247 19.3.2020 - 19.4.2020
VV Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Obec Heroltice - dopravní značení 18.3.2020 - 18.4.2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy 17.3.2020 - 2.4.2020
VV - Oznámení zahájení společného řízení - Prodloužení ul. Wagnerova - II. ETAPA 16.3.2020 - 1.4.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Železné, p.č. 522/24 16.3.2020 - 1.4.2020
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Lomnička - lokalita pod Rejholcem, výstavba infrastruktury 16.3.2020 - 1.4.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Založení ÚSES - LBK 17 k.ú. Tišnov 16.3.2020 - 1.4.2020
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 16.3.2020 - 31.12.2023
Rada města Tišnova vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa Ředitel/ředitelka Mateřské školy Sluníčko 5.3.2020 - 7.4.2020
Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2377/2 4.3.2020 - 8.4.2020
Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov 28.2.2020 - 31.12.2035
Dražební vyhláška 27.2.2020 - 9.4.2020
Oznámení – Rozpočtová opatření města Tišnova roku 2020 26.2.2020 - 31.5.2021
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Lomnice a o jeho zveřejnění a vystavení 21.2.2020 - 14.4.2020
Oznámení k ohlašovací povinnosti k místním poplatkům 31.1.2020 - 31.12.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Běleč a její místní části Křeptov 17.1.2020 - 17.4.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody ve Veselí místní části Městyse Lomnice 17.1.2020 - 17.4.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 17.1.2020 - 17.4.2020
OZNÁMENÍ - Rozpočet na rok 2020 6.1.2020 - 31.5.2021
Záměr prodat - část pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/100 11.12.2019 - 27.4.2020
SVaK Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2020 11.12.2019 - 30.3.2020
SVaK Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2019 11.12.2019 - 30.3.2020
SVaK Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2019 11.12.2019 - 30.3.2020
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
Záměr směnit pozemky v k.ú. Tišnov a to pozemky parc.č. 2645/1, parc.č. 2645/2 a parc.č. 2645/3 27.11.2019 - 27.4.2020
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
DSO Tišnovsko - Schválený závěrečný účet za rok 2018 21.8.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2018 25.6.2019 - 30.6.2020
Oznámení - Závěrečný účet města Tišnova za rok 2018 17.4.2019 - 31.7.2020
Rozpočet svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na rok 2019 10.4.2019 - 31.3.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022 4.2.2019 - 31.5.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
Nález - koloběžka nalezana pod ZŠ nám. 28. října 4.10.2017 - 31.12.2020

Stránky