Úřední deska

Nadpis Platnost
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
Svolání 7. zasedání Zastupitelstva města Tišnova 6.12.2019 - 17.12.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení společného řízení - Mateřská škola v k.ú. Tišnov 3.12.2019 - 19.12.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Silo na cukr" na pozemku parc.č. 703/1 v k.ú. Železné 2.12.2019 - 18.12.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Šerkovice formou opatření obecné povahy 29.11.2019 - 16.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 29.11.2019 - 30.1.2020
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Změna využití z orné půdy na veřejný park, Tišnov, lokalita Hony za Kukýrnou 28.11.2019 - 14.12.2019
Kritéria hodnocení pro žadatele dotací 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Vyhlášení dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Zásady pro poskytování mimořádných dotací 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Vyhlášení dotačního programu pro rok 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Záměr - Prodej bytu č. 1 na ulici Květnická 1719 v Tišnově 28.11.2019 - 24.1.2020
Svolání 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, 12.12.2019 28.11.2019 - 12.12.2019
Záměr změnit smlouvu o pachtu pozemků uzavřenou dne 20.11.2017 se ZD BŘEZINA 27.11.2019 - 18.12.2019
Záměr změnit smlouvu o pachtu pozemku uzavřenou dne 30.11.2018 s P. B. 27.11.2019 - 18.12.2019
Záměr změnit smlouvu o pachtu pozemků uzavřenou dne 22.3.2018 s J. Krapkem 27.11.2019 - 18.12.2019
Záměr změnit smlouvu o pachtu pozemků uzavřenou dne 16.11.2017 s Ing. V. Andrlíkem 27.11.2019 - 18.12.2019
Záměr změnit smlouvu o pachtu pozemků uzavřenou dne 16.11.2017 se společností AGRIA DRÁSOV 27.11.2019 - 18.12.2019
Záměr změnit smlouvu o pachtu pozemku uzavřenou dne 13.11.2017 s Agrodružstvem Brťov - Lipůvka 27.11.2019 - 18.12.2019
Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Tišnov a to parc.č. 462/5, parc.č. 462/1 a část parc.č. 2377/2 27.11.2019 - 18.12.2019
Záměr směnit pozemky v k.ú. Tišnov a to pozemky parc.č. 2645/1, parc.č. 2645/2 a parc.č. 2645/3 27.11.2019 - 24.2.2020
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Předklášteří 27.11.2019 - 13.12.2019
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.12.2019 v Tišnově 26.11.2019 - 13.12.2019
VV Rozhodnutí - Společné povolení - Vohančice - rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy 25.11.2019 - 11.12.2019
VV Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Park u MŠ Hony za Kukýrnou 25.11.2019 - 11.12.2019
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Sentice a o jeho zveřejnění a vystavení 22.11.2019 - 15.11.2020
VV oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu - Sentice 20.11.2019 - 21.12.2019
Dražební vyhláška - povinný J. Hájek 20.11.2019 - 8.1.2020
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 09.12.2019 - Jamné č.p. 46 19.11.2019 - 9.12.2019
E.ON - zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jamné č.p. 46, dne 12.12.2019 18.11.2019 - 12.12.2019
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - Dražební vyhláška - povinný J. Gajda 1.11.2019 - 28.1.2020
Kandidátní listina volební strany BUKOVICE II. pro volby do Zastupitelstva obce Bukovice 23.10.2019 - 14.12.2019
Kandidátní listina volební strany BUKOVICE I. pro volby do Zastupitelstva obce Bukovice 23.10.2019 - 14.12.2019
VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Maršov a o jeho zveřejnění a vystavení 22.10.2019 - 15.12.2019
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 10.10.2019 - 11.1.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody ve Veselí místní části Městyse Lomnice 10.10.2019 - 11.1.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Běleč a v její místní části Křeptov 10.10.2019 - 11.1.2020
DSO Tišnovsko - rozpočtové opatření č. 4-2019 24.9.2019 - 24.1.2020
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
DSO Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 2/2019 21.8.2019 - 24.1.2020
DSO Tišnovsko - Schválený závěrečný účet za rok 2018 21.8.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 21.8.2019 - 24.1.2020
SVaK Tišnovsko - rozpočtové opatření č. 1 - změna rozpočtu v roce 2019 2.7.2019 - 31.12.2019
DSO Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2018 25.6.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Oznámení o zveřejňování dokumentů 25.6.2019 - 31.12.2019
DSO Tišnovsko - schválené rozpočtové opatření č.1/2019 28.5.2019 - 31.12.2019
Oznámení - Závěrečný účet města Tišnova za rok 2018 17.4.2019 - 31.7.2020
DSO Tišnovsko - Schválený rozpočet na rok 2019 10.4.2019 - 1.1.2020

Stránky