Úřední deska

Nadpis Platnost
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Unín 18.10.2019 - 4.11.2019
VV Usnesení - Rekonstrukce ŽST Tišnov 18.10.2019 - 4.11.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Dočasné dopravní značení 1b ulic Parolkova a Na Hrádku ve městě Tišnov 16.10.2019 - 1.11.2019
Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Odboru investic a projektové podpory 16.10.2019 - 13.11.2019
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin 16.10.2019 - 18.11.2019
VV - Oznámení - Zahájení společného řízení - Park u MŠ Hony za Kukýrnou 14.10.2019 - 30.10.2019
VV Rozhodnutí - Prodloužení platnosti stavebního povolení - Obec Drahonín - ČOV a stoková síť 11.10.2019 - 29.10.2019
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 10.10.2019 - 11.1.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody ve Veselí místní části Městyse Lomnice 10.10.2019 - 11.1.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Běleč a v její místní části Křeptov 10.10.2019 - 11.1.2020
Starosta Města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení na pozici Strážník Městské policie Tišnov 9.10.2019 - 9.11.2019
Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb 9.10.2019 - 9.11.2019
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Rohozec a o jeho zveřejnění a vystavení 4.10.2019 - 28.11.2019
Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí - právník, přestupky 30.9.2019 - 22.10.2019
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 23.10.2019 v Tišnově, ulice Marie Pavlíkové 26.9.2019 - 24.10.2019
Záměr pronájmu části pozemků v Tišnově, p.č. 2466/603, 2466/612, 2466/260, 2466/614, 2466/274 25.9.2019 - 23.10.2019
Záměr pronájmu části pozemků v Tišnově, p.č. 2466/603 a 2466/260 25.9.2019 - 23.10.2019
DSO Tišnovsko - rozpočtové opatření č. 4-2019 24.9.2019 - 24.1.2020
VV - Oznámení návrhu aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 23.9.2019 - 8.11.2019
VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Lomnice 9.9.2019 - 11.11.2019
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ za dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovice a o jeho zveřejnění a vystavení 30.8.2019 - 25.10.2019
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
DSO Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 2/2019 21.8.2019 - 24.1.2020
DSO Tišnovsko - Schválený závěrečný účet za rok 2018 21.8.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 21.8.2019 - 24.1.2020
SVaK Tišnovsko - rozpočtové opatření č. 1 - změna rozpočtu v roce 2019 2.7.2019 - 31.12.2019
DSO Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2018 25.6.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Oznámení o zveřejňování dokumentů 25.6.2019 - 31.12.2019
DSO Tišnovsko - schválené rozpočtové opatření č.1/2019 28.5.2019 - 31.12.2019
Oznámení - Závěrečný účet města Tišnova za rok 2018 17.4.2019 - 31.7.2020
DSO Tišnovsko - Schválený rozpočet na rok 2019 10.4.2019 - 1.1.2020
Rozpočet svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na rok 2019 10.4.2019 - 31.3.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023
Oznámení - Rozpočtová opatření města Tišnova roku 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022 4.2.2019 - 31.5.2023
Oznámení - Rozpočet města Tišnova na rok 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na rok 2019 14.12.2018 - 1.1.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 14.12.2018 - 1.1.2020
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 15.3.2018 - 15.3.2030
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
Nález - koloběžka nalezana pod ZŠ nám. 28. října 4.10.2017 - 31.12.2020
UZSVM - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 14.9.2017 - 31.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 23.2.2017 - 31.12.2023

Stránky