Úřední deska

Nadpis Platnost
VV- Oznámení k návrhu zadání územního plánu Horní Loučky 20.1.2021 - 22.2.2021
VV - Oznámení k návrhu zadání územního plánu Běleč - Křeptov 20.1.2021 - 22.2.2021
VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu - Skryje 20.1.2021 - 5.2.2021
Výzva- Úklid a údržba veřejného prostranství - řidič 19.1.2021 - 16.2.2021
Oznámení o uzavření VS - Novostavba zkušebny - Drásov 15.1.2021 - 31.1.2021
Kampan ockovani senioru - COVID-19 14.1.2021 - 15.2.2021
VV - OOP - změna PHO k.ú. Březina u Tišnova 8.1.2021 - 24.1.2021
VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce železniční infrastruktury Tišnov - Řikonín 8.1.2021 - 24.1.2021
Posuzování vlivů na životní prostředí - Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027 8.1.2021 - 24.1.2021
OZNÁMENÍ - Rozpočet města Tišnova na rok 2021 6.1.2021 - 31.5.2022
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 6.1.2021 - 31.5.2025
Oznámení k ohlašovací povinnosti k místním poplatkům 4.1.2021 - 31.12.2021
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2021 17.12.2020 - 31.3.2021
Záměr - Pronájem místnosti č. 34-8 objektu na ulici Halouzkova č.p. 34, Tišnov 17.12.2020 - 5.2.2021
Záměr - pronájem nebytových prostor - náměstí Míru 116, Tišnov 17.12.2020 - 5.2.2021
Záměr pronájmu nebytového prostoru na nám. Komenského 145, Tišnov 17.12.2020 - 31.1.2021
Záměr směny pozemků - Tišnov 16.12.2020 - 15.2.2021
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 2 - změna rozpočtu v roce 2020 9.12.2020 - 31.3.2021
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 1 - změna rozpočtu v roce 2020 9.12.2020 - 31.3.2021
Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Města Tišnova 26.11.2020 - 31.3.2021
Vyhlášení dotačního programu - Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží pro rok 2021 26.11.2020 - 31.3.2021
Vyhlášení dotačního programu - Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí pro rok 2021 26.11.2020 - 31.3.2021
Vyhlášení dotačního programu - Podpora trenérů mládeže pro rok 2021 26.11.2020 - 31.3.2021
VV OOP - omezení užívání pitné vody v obci Běleč a v její místní části Křeptov 18.11.2020 - 18.2.2021
VV OOP - omezení užívání pitné vody ve Veselí, místní části městyse Lomnice 18.11.2020 - 18.2.2021
VV OOP - omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 18.11.2020 - 18.2.2021
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných lidí v katastru nemovitostí 2.11.2020 - 3.12.2021
VV OOP - změna kalamitní situace v lesích ČR 28.7.2020 - 31.12.2022
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2019 10.7.2020 - 30.6.2021
Závěrečný účet za rok 2019 - schválený - DSO Tišnovsko 26.6.2020 - 30.6.2021
Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů 20.5.2020 - 20.5.2021
SVaK Tišnovsko - Rozpočet 2020 15.5.2020 - 31.3.2021
Oznámení - Závěrečný účet za rok 2019 28.4.2020 - 31.7.2021
VV OOP - opatření v lesích na území České republiky - kůrovcová kalamita 6.4.2020 - 31.12.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1.4.2020 - 30.4.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 16.3.2020 - 31.12.2023
Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov 28.2.2020 - 31.12.2035
Oznámení – Rozpočtová opatření města Tišnova roku 2020 26.2.2020 - 31.5.2021
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
UZSVM - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 14.9.2017 - 31.12.2023

Stránky