Úřední deska

Nadpis Platnost
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Svatováclavské hody 2021, Tišnov - náměstí Míru, Komenského náměstí, ul. Bezručova, ul. Ráboňova 17.9.2021 - 3.10.2021
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Svatováclavské hody 2021, Tišnov ul. Drbalova 17.9.2021 - 3.10.2021
VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Tišnov, Areál za Mlýnem 16.9.2021 - 2.10.2021
VV - Oznámení - zahájení územního řízení - Reko MS Tišnov - Květnická 16.9.2021 - 2.10.2021
VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Drásov 16.9.2021 - 2.10.2021
Oznámení koncepce - Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 16.9.2021 - 2.10.2021
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba haly v k.ú. Drásov 15.9.2021 - 24.9.2021
VV - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Revitalizace bytového domu č.p. 795 15.9.2021 - 1.10.2021
Nařízení města Tišnova č. 5/2021, kterým se mění nařízení města Tišnova č. 8/2017, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města 15.9.2021 - 1.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Tišnov, Jamborova 15.9.2021 - 5.10.2021
VV - OOP - kterým se mění a opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č .j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 15.9.2021 - 31.12.2022
VV - Rozhodnutí stavební záměr - III/3773 Lomnice - Brumov- rekonstrukce komunikace 14.9.2021 - 30.9.2021
VV - Rozhodnutí stavební záměr - III/3773 Lomnice - Brumov- obnova krytu 14.9.2021 - 30.9.2021
Informace o svolání Zastupitelstva města Tišnova k zasedání č. 5/2021 10.9.2021 - 21.9.2021
VV - Oznámení - zahájení společného řízení - Skupinový vodovod Tišnov 9.9.2021 - 25.9.2021
Svolání Zastupitelstva JMK k 6. zasedání dne 23.09.2021 9.9.2021 - 24.9.2021
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - autobusová zastávka na Trnci, Tišnov 9.9.2021 - 25.9.2021
Výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb 9.9.2021 - 25.9.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Hradčany, Tišnov 6.9.2021 - 30.9.2021
Vyrozumění o termínu školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování 2.9.2021 - 1.10.2021
Záměr pronájmu části prostor v objektu č.p. 1947 na ulici Na Mlékárně v Tišnově, který je součástí pozemku parc.č.st. 1083 2.9.2021 - 19.9.2021
VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Běleč 31.8.2021 - 6.11.2021
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 30.8.2021 - 31.12.2023
Město Tišnov přijme pracovníka/pracovnici - Úklid a údržba veřejného prostranství - řidič 27.8.2021 - 1.10.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění a projednání návrhu územního plánu Horní Loučky 25.8.2021 - 29.10.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Osiky 25.8.2021 - 12.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Tišnov, Králova 1742 - Centrum sociálních služeb 23.8.2021 - 1.10.2021
VV - Opatření obecné povahy - Běleč - omezení pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 18.8.2021 - 19.11.2021
VV - Opatření obecné povahy - Veselí - omezení pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 18.8.2021 - 19.11.2021
Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Tišnov společnosti AGRIA Drásov, spol. s r.o. 4.8.2021 - 29.9.2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby 2021 21.7.2021 - 10.10.2021
Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání 22.6.2021 - 23.6.2022
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Závěrečný účet a zpráva o hospodaření za rok 2020 14.6.2021 - 14.6.2022
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Schválený rozpočet na rok 2021 14.6.2021 - 14.6.2022
Záměr prodat pozemek v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 225/2 26.5.2021 - 20.9.2021
Oznámení – Závěrečný účet města Tišnova za rok 2020 22.4.2021 - 31.7.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 12.4.2021 - 31.12.2023
Oznámení - Rozpočtová opatření 2021 2.3.2021 - 31.5.2022
OZNÁMENÍ - Rozpočet města Tišnova na rok 2021 6.1.2021 - 31.5.2022
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 6.1.2021 - 31.5.2025
Oznámení k ohlašovací povinnosti k místním poplatkům 4.1.2021 - 31.12.2021
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných lidí v katastru nemovitostí 2.11.2020 - 3.12.2021
VV OOP - změna kalamitní situace v lesích ČR 28.7.2020 - 31.12.2022
VV OOP - opatření v lesích na území České republiky - kůrovcová kalamita 6.4.2020 - 31.12.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1.4.2020 - 30.4.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 16.3.2020 - 31.12.2023
Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov 28.2.2020 - 31.12.2035
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023

Stránky