Úřední deska

Nadpis Platnost
Výběrové řízení - Kronikář/ kronikářka města Tišnova 22.9.2020 - 13.10.2020
Výzva na obsazení pozice Uklízečka 22.9.2020 - 22.10.2020
Výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí 22.9.2020 - 20.10.2020
Výběrové řízení - Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů 22.9.2020 - 13.10.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Chodník Černvír - Nedvědice II. etapa 22.9.2020 - 8.10.2020
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Nástavba a stavební úpravy administrativní budovy Kámen Brno č.p. 201 22.9.2020 - 1.10.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Tišnov, ul. Ostrovec 21.9.2020 - 7.10.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Nedvědice 21.9.2020 - 7.10.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Lávka pro pěší přes Libochovku 21.9.2020 - 7.10.2020
Záměr prodeje bytu č. 20 na ulici Halasova 993 v Tišnově 17.9.2020 - 8.11.2020
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1847/16 Tišnov 17.9.2020 - 12.10.2020
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 145 na náměstí Komenského v Tišnově 17.9.2020 - 7.12.2020
Záměr pronájmu nebytového prostoru na nám. Míru 120 v Tišnově 17.9.2020 - 8.10.2020
VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu v křižovatce silnice č. III/3773 a komunikace ulice Kuthanova, Tišnov 16.9.2020 - 2.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 14.9.2020 - 5.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 12.10.2020 14.9.2020 - 13.10.2020
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Svatoslav a o jeho zveřejnění a vystavení 9.9.2020 - 29.10.2020
Aukční vyhláška - Nedvědice 9.9.2020 - 7.10.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - MOST ev. č. 37913-3 - Drásov 9.9.2020 - 25.9.2020
VV - Oznámení k návrhu zadání územního plánu Synalov 8.9.2020 - 9.10.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - MOST ev. č. 37913-3 - Drásov 7.9.2020 - 23.9.2020
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 22.09.2020 - Tišnov, Halasova 995 3.9.2020 - 23.9.2020
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24.09.2020 - Tišnov, Halasova 995, 996 3.9.2020 - 25.9.2020
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 23.09.2020 - Tišnov, Halasova 996 3.9.2020 - 24.9.2020
VV - návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Tišnov - parkoviště u nádraží 25.8.2020 - 25.9.2020
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní Loučky a o jeho zveřejnění a vystavení 25.8.2020 - 23.10.2020
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Hradčany a o jeho zveřejnění a vystavení 25.8.2020 - 21.10.2020
Výběrové řízení na pozici - Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad 21.8.2020 - 13.10.2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 17.8.2020 - 4.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.09.2020 13.8.2020 - 1.10.2020
VV - OOP - Omezení užívání pitné vody v místní části městyse Lomnice - Veselí 11.8.2020 - 12.11.2020
VV - OOP - Omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 11.8.2020 - 12.11.2020
VV - OOP - Omezení užívání pitné vody v obci Běleč a místní části Křeptov 11.8.2020 - 12.11.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 3.8.2020 - 4.10.2020
VV OOP - změna kalamitní situace v lesích ČR 28.7.2020 - 31.12.2022
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2019 10.7.2020 - 30.6.2021
VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Rojetín 8.7.2020 - 3.10.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - schválený - DSO Tišnovsko 26.6.2020 - 30.6.2021
Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů 20.5.2020 - 20.5.2021
SVaK Tišnovsko - Rozpočet 2020 15.5.2020 - 31.3.2021
Oznámení - Závěrečný účet za rok 2019 28.4.2020 - 31.7.2021
VV OOP - opatření v lesích na území České republiky - kůrovcová kalamita 6.4.2020 - 31.12.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1.4.2020 - 30.4.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 16.3.2020 - 31.12.2023
Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov 28.2.2020 - 31.12.2035
Oznámení – Rozpočtová opatření města Tišnova roku 2020 26.2.2020 - 31.5.2021
Oznámení k ohlašovací povinnosti k místním poplatkům 31.1.2020 - 31.12.2020
OZNÁMENÍ - Rozpočet na rok 2020 6.1.2020 - 31.5.2021
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022

Stránky