Úřední deska

Nadpis Platnost
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci ulice 9. května v městysu Lomnice 17.9.2019 - 18.10.2019
Informace - o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/5, 522/24 v katastrálním území Železné 17.9.2019 - 26.9.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 3.10.2019 17.9.2019 - 3.10.2019
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. III/3773 Lomnice, Řepka 16.9.2019 - 2.10.2019
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. III/3773 - Lomnice, Řepka 16.9.2019 - 2.10.2019
Výběrové řízení - pro obsazení pozice: Referent/ka Odboru investic a projektové podpory (investiční referent/ka) 13.9.2019 - 8.10.2019
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 13.9.2019 - 30.9.2019
Záměr propachtovat části pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat části pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat části pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat části pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat části pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat části pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat části pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat část pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 18/1 pro účely využití částí pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr propachtovat část pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 18/1 pro účely využití části pozemku jako zahrádky. 12.9.2019 - 9.10.2019
Záměr pronájmu - "Pronájem části přízemí budovy bez č.p./č.e. na ulici Jungmannova v Tišnově" 12.9.2019 - 28.9.2019
Usnesení o opakované dražbě 12.9.2019 - 28.9.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Uzavírka části chodníku na ul. Komenského v obci Předklášteří 10.9.2019 - 26.9.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Přibyslavice 9.9.2019 - 25.9.2019
VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Lomnice 9.9.2019 - 11.11.2019
Podávání kandidátních listin pro nové volby do Zastupitelstva obce Bukovice konané dne 14.12.2019 6.9.2019 - 10.10.2019
VV návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Doplnění dopravního značení v Tišnově, ul. Na Rybníčku 6.9.2019 - 7.10.2019
VV návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Doplnění dopravního značení v Tišnově, ul. Janáčkova, Dvořáčkova, nám. Komenského 6.9.2019 - 7.10.2019
Svolání 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 5.9.2019 - 20.9.2019
VV OOP - stanovení místní úpravy provozu - Doplnění dopravního značení pro městys Drásov 4.9.2019 - 20.9.2019
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 4.9.2019 - 20.9.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Doplnění dopravního značení v obci Lomnička 4.9.2019 - 20.9.2019
VV OOP - stanovení místní úpravy provozu - Doplnění dopravního značení v obci Březina 3.9.2019 - 19.9.2019
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ za dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovice a o jeho zveřejnění a vystavení 30.8.2019 - 25.10.2019
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 17.09.2019 - Tišnov, část ulice Hanákova 29.8.2019 - 18.9.2019
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 17.09.2019 - Tišnov, ulice Cáhlovská číslo popisné 17, 592 29.8.2019 - 18.9.2019
VV Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Tišnov, křižovatka ulic Brněnská - Dvořákova 29.8.2019 - 1.10.2019
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
DSO Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 2/2019 21.8.2019 - 24.1.2020
DSO Tišnovsko - Schválený závěrečný účet za rok 2018 21.8.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 21.8.2019 - 24.1.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitého majetku v obci Nedvědice 19.8.2019 - 18.9.2019
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Říkonín a o jeho zveřejnění a vystavení 12.8.2019 - 3.10.2019
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Žďárec a o jeho zveřejnění a vystavení 19.7.2019 - 19.9.2019
VV OOP omezení užívání pitné vody ve Veselí, místní části městyse Lomnice 9.7.2019 - 9.10.2019
VV OOP omezení užívání pitné vody v obci Běleč a v její místní části Křeptov 9.7.2019 - 9.10.2019
VV OOP omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 9.7.2019 - 9.10.2019
SVaK Tišnovsko - rozpočtové opatření č. 1 - změna rozpočtu v roce 2019 2.7.2019 - 31.12.2019
Záměr - Prodej bytu č. 8 na ulici Králova 1678 v Tišnově 27.6.2019 - 30.9.2019
DSO Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2018 25.6.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Oznámení o zveřejňování dokumentů 25.6.2019 - 31.12.2019
DSO Tišnovsko - schválené rozpočtové opatření č.1/2019 28.5.2019 - 31.12.2019
Oznámení - Závěrečný účet města Tišnova za rok 2018 17.4.2019 - 31.7.2020

Stránky