Úřední deska

Nadpis Platnost
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Horní Loučky - Rozšíření veřejného osvětlení o novou kabelovou část 27.1.2020 - 12.2.2020
VV - Usnesení - ustanovení opatrovníka 27.1.2020 - 12.2.2020
VV - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - Kabelové vedení el. energie VN - Březina-Deblín 27.1.2020 - 12.2.2020
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Tišnov, ulice Wágnerova 27.1.2020 - 12.2.2020
VV - Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rojetín, p.č. 70 23.1.2020 - 23.2.2020
Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kronikář/kronikářka města Tišnova 23.1.2020 - 24.2.2020
VV - Usnesení - ustanovení opatrovníka 22.1.2020 - 7.2.2020
Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně-správních činností) 22.1.2020 - 17.2.2020
Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí (právník, přestupky) 22.1.2020 - 17.2.2020
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Květnice 22.1.2020 - 22.2.2020
VV - Usnesení - Zastavení řízení - Mateřská škola, Tišnov 22.1.2020 - 7.2.2020
VV Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Lomnice, ulice Tišnovská 22.1.2020 - 22.2.2020
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Železné, p.č. 522/24 21.1.2020 - 30.1.2020
VV - Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Říkonín 21.1.2020 - 5.2.2020
VV Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Lomnice, ulice Dlouhá 21.1.2020 - 21.2.2020
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Heroltice u Tišnova, p.č. 213/1 21.1.2020 - 30.1.2020
VV - Oznámení zahájení společného řízení - Stezka pro chodce a cyklisty Čebín-Malhostovice podél silnice III/38529, úsek Malhostovice 20.1.2020 - 10.2.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Běleč a její místní části Křeptov 17.1.2020 - 17.4.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody ve Veselí místní části Městyse Lomnice 17.1.2020 - 17.4.2020
VV - OOP dočasné omezení užívání pitné vody v obci Vohančice 17.1.2020 - 17.4.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Železné, p.č. 522/30 16.1.2020 - 1.2.2020
Výběrové řízení pro obsazení funkce - Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů 16.1.2020 - 11.2.2020
VV - Oznámení zahájení společného řízení - III/37913 Drásov most 37913-3 15.1.2020 - 31.1.2020
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Malhostovice: TS Drůbežárna, obnova NN 15.1.2020 - 31.1.2020
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 06.02.2020 - Tišnov, ulice K Čimperku č.p. 1811, 1812, 1813 14.1.2020 - 7.2.2020
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Obnova distribuční sítě NN, Horní Loučky 13.1.2020 - 29.1.2020
OZNÁMENÍ - Rozpočet na rok 2020 6.1.2020 - 31.5.2021
Sdělení k Obecně závazným vyhláškám města Tišnova č. 6/2019 a č. 7/2019 17.12.2019 - 31.12.2020
Záměr prodat - část pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/100 11.12.2019 - 24.2.2020
SVaK Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2020 11.12.2019 - 30.3.2020
SVaK Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2019 11.12.2019 - 30.3.2020
SVaK Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2019 11.12.2019 - 30.3.2020
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 29.11.2019 - 30.1.2020
Kritéria hodnocení pro žadatele dotací 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Vyhlášení dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Zásady pro poskytování mimořádných dotací 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Vyhlášení dotačního programu pro rok 2020 28.11.2019 - 20.3.2020
Záměr směnit pozemky v k.ú. Tišnov a to pozemky parc.č. 2645/1, parc.č. 2645/2 a parc.č. 2645/3 27.11.2019 - 24.2.2020
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Sentice a o jeho zveřejnění a vystavení 22.11.2019 - 15.11.2020
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - Dražební vyhláška - povinný J. Gajda 1.11.2019 - 28.1.2020
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
DSO Tišnovsko - Schválený závěrečný účet za rok 2018 21.8.2019 - 30.6.2020
DSO Tišnovsko - Závěrečný účet za rok 2018 25.6.2019 - 30.6.2020
Oznámení - Závěrečný účet města Tišnova za rok 2018 17.4.2019 - 31.7.2020
Rozpočet svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na rok 2019 10.4.2019 - 31.3.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023

Stránky