Úřední deska

Nadpis Platnost
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Maršov 24.1.2022 - 9.2.2022
VV - Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Železné, obytný soubor Záhomí 24.1.2022 - 24.2.2022
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Železné, obytný soubor Záhomí 24.1.2022 - 9.2.2022
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Tišnov, ul. Cihlářská, Obnova kabelu VN 24.1.2022 - 9.2.2022
Aukční vyhláška - k.ú. Lubné 24.1.2022 - 16.2.2022
VV - výzva a usnesení - Nové podzemní vedení veřejné komunikační sítě Tišnov 21.1.2022 - 6.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Tišnov 20.1.2022 - 15.2.2022
Záměr pronájmu části objektu č.p. 366 a pozemku v areálu koupaliště U Střelnice, Tišnov za účelem provozování občerstvení pro návštěvníky koupaliště 19.1.2022 - 5.3.2022
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Zabezpečení cyklostezky v k.ú. Nuzířov 19.1.2022 - 4.2.2022
Obsazení pracovní pozice - Úklid a údržba veřejného prostranství - řidiče 18.1.2022 - 28.4.2022
Rozhodnutí - Kanalizace a ČOV Rohozec, příjezdová komunikace 18.1.2022 - 3.2.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení - Borovník - vodovod, kanalizace a ČOV 18.1.2022 - 3.2.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - Obec Synalov 18.1.2022 - 3.2.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - Obec Skryje 18.1.2022 - 3.2.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - Obec Řikonín 18.1.2022 - 3.2.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - Obec Rojetín 18.1.2022 - 3.2.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - Obec Nelepeč - Žernůvka 18.1.2022 - 3.2.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - Obec Křižínkov 18.1.2022 - 3.2.2022
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - Obec Heroltice 18.1.2022 - 3.2.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - č. III/38525 k.ú. Hradčany 17.1.2022 - 2.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.02.2022 17.1.2022 - 3.2.2022
VV - Územní rozhodnutí - Obnova vedení el. energie NN Lomnička 14.1.2022 - 30.1.2022
VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Sentice a o jeho zveřejnění a vystavení 13.1.2022 - 8.3.2022
VV - Rozhodnutí - společné povolení - Kanalizace a ČOV Rohozec 13.1.2022 - 29.1.2022
Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 13.1.2022 - 29.1.2022
Záměr - pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 120 na náměstí Miru, Tišnov 12.1.2022 - 4.2.2022
Záměr prodat část pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2377/2 12.1.2022 - 21.2.2022
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Synalov 10.1.2022 - 3.3.2022
VV - Rozhodnutí společné povolení - Vodovod Kuřimská Nová Ves 10.1.2022 - 26.1.2022
VV - Rozhodnutí platnost vodoprávního povolení - Obec Drahonín - ČOV a stoková síť 10.1.2022 - 26.1.2022
Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov 6.1.2022 - 31.12.2035
Oznámení k místním poplatkům 6.1.2022 - 31.12.2022
Výběrové řízení - Referent/ka Odboru sociálních věcí - pracovník sociálně - právní ochrany dětí 4.1.2022 - 16.2.2022
Veřejná vyhláška - vyrozumění - Mateřská škola, Tišnov 22.12.2021 - 7.2.2022
Záměr prodat části pozemku v k.ú. Tišnov 22.12.2021 - 21.2.2022
Oznámení - Rozpočet na rok 2022 17.12.2021 - 31.5.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Lubné a o jeho zveřejnění a vystavení 15.12.2021 - 3.2.2022
Výběrové řízení - Informatik - správce sítě 15.12.2021 - 1.2.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 8.12.2021 - 31.3.2022
Výpis z usnesení Valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 8.12.2021 - 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. II - změna rozpočtu v roce 2021 8.12.2021 - 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. I - změna rozpočtu v roce 2021 8.12.2021 - 31.3.2022
Kritéria hodnocení pro žadatele dotací 29.11.2021 - 31.3.2022
Vyhlášení dotačního programu - Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 29.11.2021 - 31.3.2022
Vyhlášení dotačního programu - Podpora trenérů mládeže 29.11.2021 - 31.3.2022
Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova 29.11.2021 - 31.3.2022
Vyhlášení dotačního programu - Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti, životního prostředí a sportovních, kulturních a volnočasových aktivit seniorů 29.11.2021 - 31.3.2022
VV - OOP - kterým se mění a opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č .j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 15.9.2021 - 31.12.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 30.8.2021 - 31.12.2023
Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání 22.6.2021 - 23.6.2022

Stránky