Úřední deska

Nadpis Platnost
Výběrové řízení pro obsazení pozice - Referent/ka Odboru finančního 18.6.2021 - 8.7.2021
Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci 18.6.2021 - 4.7.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost 16.6.2021 - 2.7.2021
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Závěrečný účet a zpráva o hospodaření za rok 2020 14.6.2021 - 14.6.2022
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Schválený rozpočet na rok 2021 14.6.2021 - 14.6.2022
VV - Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu - Přechod pro chodce, Malhostovice 11.6.2021 - 12.7.2021
Svolání Zastupitelstva JMK k 5. zasedání dne 24.06.2021 11.6.2021 - 25.6.2021
Informace o svolání Zastupitelstva města Tišnova k zasedání č. 3/2021, které se koná dne 21.06.2021 11.6.2021 - 22.6.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Nová pokládka zemního kabelového vedení NN, Jilmoví, p.č. 239/21 11.6.2021 - 27.6.2021
Záměr pronájmu ordinací č. 305, č. 306 a č. 307 v objektu polikliniky 10.6.2021 - 27.6.2021
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 312 na ulici Riegrova v Tišnově, který je součástí pozemku parc.č.st. 360 v k.ú. Tišnov 10.6.2021 - 27.6.2021
VV - Oznámení o zahájení společného řízení - Komunikace v ul. Nová - 2. etapa 9.6.2021 - 25.6.2021
Aukční vyhláška - k.ú. Tišnov, p.č. 1465 8.6.2021 - 29.6.2021
Usnesení - nařízení elektronického dražebního jednání - dražební vyhláška 7.6.2021 - 23.6.2021
VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 23380/2021 4.6.2021 - 20.6.2021
VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mateřská škola 3.6.2021 - 19.6.2021
Výběrové řízení pro obsazení pozice - Referent/ka Odboru životního prostředí 1.6.2021 - 22.6.2021
VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek 31.5.2021 - 18.6.2021
VV - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 28.5.2021 - 18.6.2021
Záměr prodeje bytu č. 11 na ulici Králova 1667 v Tišnově 26.5.2021 - 27.8.2021
Záměr propachtovat části pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 75 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 25 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat části pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 61 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 47 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 47 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/3 v k.ú. Tišnov o výměře 31 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 16 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 28 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 42 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat části pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 50 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 31 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 51 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat části pozemků v k.ú. Tišnov - část parc.č. 1805/2 a část parc.č. 1805/3 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov o výměře 40 m2 26.5.2021 - 23.6.2021
Záměr prodat pozemek v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 225/2 26.5.2021 - 20.9.2021
Záměr prodat část pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. st. 1239 společnosti GasNet, s.r.o 26.5.2021 - 21.6.2021
Záměr - změna smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, k.ú. Tišnov, p.č. 1602/22 12.5.2021 - 21.6.2021
Záměr - změna smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, k.ú. Tišnov, p.č. 1602/22 12.5.2021 - 21.6.2021
Záměr - změna smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, k.ú. Tišnov, p.č. 1602/22 12.5.2021 - 21.6.2021
Záměr - změna smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy, k.ú. Tišnov 12.5.2021 - 21.6.2021
VV- Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. II územního plánu Olší a o jeho zveřejnění a vystavení 10.5.2021 - 8.7.2021
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Vohančice a vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území a o jejich zveřejnění a vystavení 7.5.2021 - 5.7.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní Loučky 4.5.2021 - 24.6.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Tišnovsko 30.4.2021 - 24.6.2021
Město Tišnov přijme Pracovníka/pracovnici na Úklid a údržbu veřejného prostranství 28.4.2021 - 1.7.2021
VV- OOP- Omezení užívání pitné vody Vohančice 23.4.2021 - 26.7.2021
VV- OOP- Omezení užívání pitné vody Veselí 23.4.2021 - 26.7.2021
VV- OOP- Omezení užívání pitné vody Běleč 23.4.2021 - 26.7.2021
Oznámení – Závěrečný účet města Tišnova za rok 2020 22.4.2021 - 31.7.2022
Záměr směnit pozemek v k.ú. Pejškov 21.4.2021 - 21.6.2021

Stránky