Úřední deska

Nadpis Platnost
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Závěrečný účet a zpráva o hospodaření za rok 2020 14.6.2021 - 14.6.2022
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Schválený rozpočet na rok 2021 14.6.2021 - 14.6.2022
Oznámení – Závěrečný účet města Tišnova za rok 2020 22.4.2021 - 31.7.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 12.4.2021 - 31.12.2023
Oznámení - Rozpočtová opatření 2021 2.3.2021 - 31.5.2022
OZNÁMENÍ - Rozpočet města Tišnova na rok 2021 6.1.2021 - 31.5.2022
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 6.1.2021 - 31.5.2025
Oznámení k ohlašovací povinnosti k místním poplatkům 4.1.2021 - 31.12.2021
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných lidí v katastru nemovitostí 2.11.2020 - 3.12.2021
VV OOP - změna kalamitní situace v lesích ČR 28.7.2020 - 31.12.2022
VV OOP - opatření v lesích na území České republiky - kůrovcová kalamita 6.4.2020 - 31.12.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1.4.2020 - 30.4.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 16.3.2020 - 31.12.2023
Informace o provozu podatelny Městského úřadu Tišnov 28.2.2020 - 31.12.2035
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 ve znění OOP ze dne 30.08.2019 9.12.2019 - 31.12.2022
VV OOP změna a doplnění OOP vydané MZ ze dne 03.04.2019 2.9.2019 - 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 27.8.2019 - 31.12.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
UZSVM - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 14.9.2017 - 31.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 23.2.2017 - 31.12.2023
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 7.3.2016 - 31.12.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 23.12.2015 - 31.12.2023
UZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob do KN 18.6.2015 - 31.12.2023

Stránky