Uzavření MěÚ Tišnov pro veřejnost >> nutné preventivní protiepidemické opatření

Od pondělí 16.3. jsou budovy Městského úřadu Tišnov uzavřeny pro veřejnost. Komunikace s pracovníky úřadu je možná telefonicky, elektronickou cestou, prostřednictvím České pošty a přes nově instalovanou venkovní schránku na budově nám. Míru 346. 

ZMĚNA nastává

od pondělí 20. 4. 2020, kdy bude MěÚ Tišnov otevřený v omezeném režimu POUZE V ÚŘEDNÍ DNY (pondělí, středa 7-17 hod, pátek 7-12 hod).

 

POZOR >> vstup do úřadu je možný pouze na základě objednání přes REZERVAČNÍ SYSTÉM (platí pro agendy >> občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, trvalý pobyt, Czech POINT, řidičské průkazy, evidence vozidel, živnostenský úřad a vybrané agendy Odboru správy majetku a komunálních služeb) nebo po předchozí TELEFONICKÉ DOMLUVĚ (telefonní seznam na webu města).

UPOZORŇUJEME návštěvníky úřadu na povinnost nosit roušku zakrývající ústa a nos, ihned po vstupu do budovy provést dezinfekci rukou a následně dodržovat min. 2m odstup od jiných osob. Osoby porušující tato nařízení budou z budovy vykázány bez odbavení. Důvodem těchto preventivních opatření je ochrana zdraví občanů i pracovníků úřadu v souvislosti se šířením nákazy Covid-19. 

Mimo úřední hodiny zůstávaji budovy MěÚ Tišnov uzavřené a komunikace s jednotlivými odbory a pracovníky úřadu možná pouze elektronickou cestou, telefonicky, prostřednictvím České pošty a přes venkovní schránku umístěnou na budově nám. Míru 346. 

Děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup.

Místní poplatky a ostatní platby pouze převodem na účet města

Výběr místních poplatků za komunální odpad, za psa a ostatní příjmy města (pokuty, správní poplatky, nájmy….) nelze  v současné době z důvodu omezeného provozu úřadu provést v hotovosti, ani platební kartou >> veškeré platby lze provést převodem na účet, č. účtu: 19-1425641/0100.  

Případné dotazy zodpoví: I. Maloňová (tel. 549439844,  iva.malonova@tisnov.cz), H. Marvánková (tel. 549439843, helena.marvankova@tisnov.cz), A. Lásková (tel. 549439838, alena.laskova@tisnov.cz).

 

Aktualizované informace a mimořádná opatření v Tišnově naleznete na jiném místě webu města.

Další důležité informace a aktuální situaci najdete po celý den na webu ČT24 zde.

Speciální stránky Ministerstva zdravotnictví ČR se všemi důležitými informacemi o nákaze a prevenci najdete zde: koronavirus.mzcr.cz

Datum vytvoření: 16.3.2020 / Datum změny: 15.4.2020