UZSVM - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 
14.9.2017
Datum sejmutí: 
31.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Soubory: