UZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob do KN

Datum vyvěšení: 
18.6.2015
Datum sejmutí: 
31.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových