Velký okruh Tišnovskem

Sedněte na kolo a opřete se do pedálů. Pokořte jednu z nejdelších cyklotras, kterou region Tišnovsko nabízí. Zčásti vede po vedlejších silnicích, zčásti off road po nezpevněném povrchu. Vaši zdatnost prověří zejména stoupání k rozhledně Babylon u Kozárova. Odměnou za vaši námahu budou krásné výhledy na okolní krajinu a následný lehce adrenalinový sjezd do Lomnice.

Průběh trasy:

Tišnov – Drásov – Všechovice – Skalička – Hluboké Dvory - Lubě – Žernovník – Dlouhá Lhota – Kozárov – Lomnice – Šerkovice – Lomnička – Tišnov

Délka trasy: 44 km

Náročnost: vysoká

Start a cíl: Tišnov, vlakové nádraží

Co uvidíte zajímavého?

Od tišnovského vlakového nádraží, kde je také možnost parkování, vyrazíme po žluté turistické značce historickým centrem Tišnova. Projedeme přes náměstí Míru s honosnou radnicí až na křižovatku s ulicí Riegrovou. Odsud se vydáme po zelené turistické značce do Železného. Riegrova ulice bývala kdysi lázeňskou promenádou vedoucí ke Kuthanovu sanatoriu (dnes nemocnice). Proto cestou budeme míjet několik krásných tišnovských vil z období první republiky.

U nového hřbitova se napojíme na krátkou cyklostezku vedoucí souběžně se silnicí do Železného. Na konci zahneme vpravo k výrobnímu areálu Vitar. Objedeme ho zprava a mírným klesáním po zpevněné cyklostezce sjedeme do Drásova. V Drásově je několikrát do měsíce přístupná zahradní železnice s expozicí úzkokolejných vozidel a úzkokolejného drážního příslušenství na rozchodu 600 mm. Návštěvníci se mohou svézt úzkokolejným vláčkem a pohladit si některou z přítomných drážních koček.  

Z Drásova pokračujeme po cyklotrase do Všechovic a následně do Skaličky. Tento úsek vede po silnici. V lesích nad obcí Skalička se nachází Památník partyzánské roty generála Luži připomínající dramatické události z konce 2. světové války. Na tomto místě si členové partyzánského oddílu vybudovali úkryt, který byl koncem války odhalen a vyhlazen. Více o partyzánském odboji na Tišnovsku se můžete dočíst v nové knize německé autorky Hermy Kennel Je smutné opouštět svět na jaře... 

Ze Skaličky vyrazíme směrem k Hlubokým Dvorům. Po cestě budeme projíždět kolem zříceniny hradu Trmačov. K vidění jsou zbytky věže a základy gotického hradu z přelomu 13. a 14. století. Svými rozměry 22 x 27 metrů se řadí mezi nejmenší moravské hrady tzv. bergfritového typu. Zanikl buď za husitských nebo za česko – uherských válek v 15. století.

Z Hlubokých Dvorů pokračujeme po silnici k obci Žernovník, kde se nachází stejnojmenná rozhledna. Z vyhlídkové plošiny je krásný rozhled do širého okolí. Je možné spatřit Pálavu i Dukovany. Dále se vydáme po cyklotrase přes Dlouhou Lhotu na Kozárov. Stoupání z Dlouhé Lhoty na Kozárov patří k nejnáročnějším úsekům na trase. Odměnou za vynaloženou námahu může být jak krásný výhled z rozhledny Babylon u Kozárova, tak občerstvení pod rozhlednou.

Následuje off road sjezd po modré turistické značce do městyse Lomnice. Středem jeho památkové zóny je náměstí s kostelem, radnicí a barokním sousoším morového sloupu. Barokní zámek, původně gotický hrad pánů z Lomnice, dnes slouží jako škola. Před druhou světovou válkou žila v obci početná židovská komunita. Někdejší rozsáhlé židovské osídlení dokládá židovský hřbitov s téměř tisícem náhrobků a synagoga v židovské čtvrti, která dnes slouží kulturním účelům.

Poslední úsek trasy z Lomnice do Tišnova je oddychový. Trasa vede po asfaltu z větší části mimo silnici. Po tomto výletu přijde vhod občerstvení v některé z tišnovských restaurací a pokud zbudou síly tak i procházka městem Tišnovem.

Zajímavosti po cestě

Tišnov – radnice

Tišnov – tišnovské vily

Drásov – zahradní železnice

Skalička – Památník partyzánské roty generála Luži

Hluboké Dvory – zřícenina hradu Trmačov

Žernovník – rozhledna Žernovník

Kozárov – rozhledna Babylon

Lomnice – památková zóna

Datum vytvoření: 6.8.2015 / Datum změny: 6.8.2015