Veřejná sbírka

Díky objevení základů historické šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem pod kopcem Klucanina vznikla myšlenka na vybudování Cesty hrdelního práva se 7 zastaveními. Na vrcholku popravčího vrchu bude vystavěna kaple, jako výraz odpuštění a smíření. Uvnitř kapličky bude pod podlahou vytvořena malá kr ypta, do které budou postupně ukládány nalezené ostatky popravených lidí, které se zahrabávaly na místě poprav. Společně s pietní rekonstrukcí šibenice budou tvořit zajímavý cíl výletů a poutavé místo pro rozjímání o podstatě lidského žití.

Město Tišnov vyhlašuje veřejnou sbírku S-JMK 117105/2016/OSPŽ na vybudování kaple smíření u šibenice v Tišnově.

K tomuto účelu je zřízen bankovní účet u Komerční banky, a.s. číslo účtu 115-261030267/0100.

Příspěvky je možné platit také hotově do zapečetěných pokladniček na podatelně města Tišnova (nám. Míru 346, přízemí) nebo na finančním odboru města (budova radnice, nám. Míru 111, 1. patro).

V případě průkazných plateb na požádání finanční odbor vydá doklad o zaplacení příspěvku, který lze použít k daňové úlevě v rámci daňového přiznání za rok 2016.

Všichni dárci budou uvedeni zde - na webových stránkách města Tišnova. Dárci s finančním darem od 5 000 Kč, mohou mít své jméno na požádání vypískováno na cedulce na kapli.

Sbírka se koná na území České republiky v termínu od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

Za každý finanční dar děkujeme!

Kontaktní osoba: PhDr. Libuše Beranová, tel.: 777 706 722, libuse.beranova@tisnov.cz

 

Na bankovní účet zřízený pro sbírku došlo 62 789,15 Kč.

Ve 2 pokladničnách bylo vybráno 12 877 Kč.

Celkem se sbírkou na vybudování kaple smíření u šibenice v Tišnově vybralo: 75 675,15 Kč

 

Dárci

- Stanislav Čoupek a syn Jan

- MUDr. Karol Franc

- Jitka Gregušová