Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Dolní Loučky

Datum vyvěšení: 
4.5.2021
Datum sejmutí: 
24.6.2021

MěÚ Tišnov - OÚP