VIDEO >> Poselství naděje v Tišnovské televizi

Slova povzbuzení, poděkování i útěchy dnes nepatří jen křesťanům, ale všem lidem bez rozdílu rasy či vyznání. Duchovní čtyř křesťanských církví, které působí v Tišnově natočili s Tišnovskou televizí poselství naděje pro všechny občany našeho města, a nejen pro ně. V době, kdy není možné pořádat veřejné bohoslužby, začali naši duchovní přenášet bohoslužby alespoň prostřednictvím internetu. Jsme vděční za to, že alespoň formou TV záznamu můžeme lidem připomenout hodnoty, které nás všechny přesahují a ke kterým se nyní, možná více než kdy jindy, všichni obracíme, a to ať vědomě či v hloubi naší duše. Římskokatolický farář Josef Rybecký, evangelický farář Marin Horák, farář Církve československé husitský Petr Šandera a kazatel Církve adventistů s. d. Vladimír Kaleta opět spojili své síly, podobně jako při ekumenické bohoslužbě v době výročí sametové revoluce a natočili poselství naděje v kostele sv. Václava v Tišnově. Byť se jedná o záznam, věříme, že nám všem může pomoci se na chvíli ztišit, zamyslet a ve svém nitru se připojit ke stovkám, tisícům i milionům lidí a vzájemně se podepřít.

VIDEO >> Záznam poselství duchovních čtyř křesťanských církví z Tišnova zveřejnila Tišnovská televize v pondělí 30. března 2020 na svém webu prostřednictvím kanálu YouTube. Tento záznam bude zařazen i do vysílání Tišnovské televize na kabelové televizi, a to od čtvrtka 2. dubna 2020.

Spojme se, společně to zvládneme!

Datum vytvoření: 30.3.2020 / Datum změny: 30.3.2020