Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Co k tomu potřebujete: 

Legalizace - žadatel předloží listinu, na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.

Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov

Odbor správních a vnitřních věcí

nám. Míru 346, Tišnov

 

podatelna přízemí budovy vpravo

úřední hodiny:

pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod

úterý, čtvrtek: 7,00-15,00 hod

pátek: 7,00-14,00 hod

 

matrika přízemí budovy vlevo (kanceláře č. 115, č.117)

úřední hodiny:

pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod

pátek: 7,00-12,00 hod