VV OOP omezení užívání pitné vody ve Veselí, místní části městyse Lomnice

Datum vyvěšení: 
9.7.2019
Datum sejmutí: 
9.10.2019

MěÚ Tišnov OŽP