VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/389 Újezd u Tišnova

Datum vyvěšení: 
25.11.2021
Datum sejmutí: 
11.12.2021

MěÚ Tišnov - ODŽÚ