VV - Opatření obecné povahy - Veselí - omezení pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

Datum vyvěšení: 
18.8.2021
Datum sejmutí: 
19.11.2021

MěÚ Tišnov - OŽP

Soubory: