VV - Oznámení návrhu aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 
23.9.2019
Datum sejmutí: 
8.11.2019

Krajský úřad Jihomoravského kraje