VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Sentice a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
13.1.2022
Datum sejmutí: 
8.3.2022

MěÚ Tišnov - OÚP