VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovice a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
30.8.2019
Datum sejmutí: 
25.10.2019

MěÚ Tišnov OÚP