VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Říkonín a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
12.8.2019
Datum sejmutí: 
3.10.2019

MěÚ Tišnov OÚP