VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Rohozec a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
4.10.2019
Datum sejmutí: 
28.11.2019

MěÚ Tišnov OÚP