VV - Usnesení - přerušení územního rozhodnutí o umístění stavby - Pastevní oplocení Nelepeč

Datum vyvěšení: 
10.1.2020
Datum sejmutí: 
26.1.2020

MěÚ Tišnov OSŘ