Výběr daňových přiznání k dani z nemovitostí v roce 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla,na kterých vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak,abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě. V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce Finanční úřad tomuto předcházet, ovšem současně se nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). To by mělo být zabezpečeno především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně). 


Telefonicky také pomůžou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.


Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka, pokud se místo pobytu nenachází v Jihomoravském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve vašem případě vyřizující, volejte FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, 542 192 142 / 143. 

Pracovníci útvaru majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a jeho územní a jeho územních pracovišť se vím budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den od 4. ledna do 5. února 2021 vždy MINIMÁLNĚ v době:
Pondělí a středa  8.00 - 16.30 hodin 
Úterý, čtvrtek a pátek  8.00 - 15.00 hodin 

 

Seznam telefonních kontaktů k dani z nemovitých věcí najdete v příloze.
 

Přílohy: 
Datum vytvoření: 8.1.2021 / Datum změny: 8.1.2021