Výběrová řízení >> vedoucí OKSVV, referent/ka OŽP, referent/ka OSMKS, kronikář/ka a uklízečka

Chcete pracovat pro Město Tišnov?Třeba jako vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů, jako referent/ka Odboru životního prostředí, referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb nebo jako kronikář/ka či uklízečka? Máte jedinečnou příležitost právě nyní - na všechny tyto uvedené pracovní pozice jsou vypsána výběrová řízení - podrobnosti, požadavky a především termíny, do kdy je třeba se přihlásit, najdete na Úřední desce nebo v sekci Volná místa na webu města.

Datum vytvoření: 2.10.2020 / Datum změny: 2.10.2020