Výběrové řízení - právník

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Referent Odboru správních a vnitřních věcí (právník)

 

 

Popis pracovní pozice:

• příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce,

• právní poradenství v právních záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména správní řízení, zákon o obcích, zákon o přestupcích a další),

• zajišťování přestupkové agendy,

• státní správa v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností na úseku voleb a další.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 04.01.2016

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 04.01.2016 – do 17:00 hod.

Více informací o neobsazených pozicích najdete zde: http://www.tisnov.cz/urad/informace/volna-mista

Datum vytvoření: 23.11.2015 / Datum změny: 24.11.2015