Výběrové řízení >>> Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně – správních činností).

Zájemci se mohou přihlásit do 19. června 2019

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 19. 6. 2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: Výběrové řízení – Referent/ka ODŽÚ - NEOTVÍRAT

Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na Úřední desce nebo v sekci Volná místa.

Datum vytvoření: 23.5.2019 / Datum změny: 23.5.2019