Výběrové řízení >> Referent/ka ODŽÚ >> prodlouženo do 8. 6.

Tajemnice MěÚ Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně-správních činností).

Zájemci se mohou přihlásit  do 8. 6. 2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 8. 6. 2020 – do 17:00 hod.

a to v zalepené obálce s textem:  „Výběrové řízení – Referent/ka ODŽÚ - NEOTVÍRAT

Více informací k pracovní pozici a požadavcích na uchazeče najdete na Úřední desce nebo v sekci Volná místa na webu města.

Datum vytvoření: 18.5.2020 / Datum změny: 18.5.2020