Výběrové řízení >>> Referent/ka OIPP

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru investic a projektové podpory (investiční referent/ka). Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete

v termínu do 6. 9. 2019 – do 12:00 hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na Úřední desce nebo v sekci Volná místa.

Datum vytvoření: 8.8.2019 / Datum změny: 8.8.2019