Výběrové řízení >> Referent/ka OŽP

Tajemnice MěÚ Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení funkce Referent/ka Odboru životního prostředí. Zájemci se mohou přihlásit do 22. 6. 2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 22. 6. 2020 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OŽP – NEOTVÍRAT“.

Více informací k pracovní pozici a požadavcích na uchazeče najdete na Úřední desce nebo v sekci Volná místa na webu města.

Datum vytvoření: 27.5.2020 / Datum změny: 27.5.2020