Výběrové řízení >> Vedoucí Odboru životního prostředí

Tajemnice MěÚ Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení funkce Vedoucí Odboru životního prostředí. Zájemci se mohou přihlásit do 22.6.2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 22.6.2020 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – vedoucí OŽP – NEOTVÍRAT“.

Více informací k pracovní pozici a požadavcích na uchazeče najdete na Úřední desce nebo v sekci Volná místa na webu města.

Datum vytvoření: 22.5.2020 / Datum změny: 27.5.2020