Vydání cestovního dokladu

Co k tomu potřebujete: 

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

• doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), platný občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list), u osob mladších 18ti let vždy originál rodný list, doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje vzniklnou-li důvodné pochybnosti o  tomto údaji, doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobu, které byl občan mladší

15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní východy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti soudem ustanoveným opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

• odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již držitelem platného cestovního pasu je a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

 

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - občanské průkazy, cestovní doklady
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

úřední hodiny
pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
pátek:7,00-12,00hod

Věra Králíková, tel.: 549 439 778
vera.kralikova@tisnov.cz, kancelář č. 110
Dana Kučerová, tel.: 549 439 776
dana.kucerova@tisnov.cz, kancelář č. 110
Iveta Nováčková, tel.: 549 439 770
iveta.novackova@tisnov.cz, kancelář č. 110

V pondělí, ve středu a v pátek je možné se objednat přes rezervační systém MěÚ, a to na stránkách www.tisnov.cz,  v sekci potřebuji vyřídit.