Vydání Osvědčení k církevnímu sňatku

Co k tomu potřebujete: 

Spolu s vyplněnou o oběma snoubenci podepsanou žádostí o vydání osvědčení snoubenci případně jeden ze snoubenců předloží:

  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství ( pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud  je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera ( jde-li o  snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám)
Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

úřední hodiny
pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:
Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117