Vydání souhlasu s odstraněním stavby

Co k tomu potřebujete: 

Žádost na předepsaném formuláři s předepsanými podklady podle § 128 stavebního zákona.

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov