Vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby

Co k tomu potřebujete: 

U ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1, písm. a)-e) stavebního zákona žádost na předepsaném formuláři; u ostatních ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1, písm. f)-k) stavebního zákona žádost koncipovanou podle ustanovení § 105 odst. 1 stavebního zákona a § 45 správního řádu s předepsanými podklady podle § 105 stavebního zákona.

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov